Albert O. Hirschman
Strasti in interesi
Politični argumenti za kapitalizem pred njegovim zmagoslavjem
Naslov izvirnika: The Passions and the Interests. Political Arguments for Capitalism before Its Triumph
Uredil in spremno besedo napisal: Igor Pribac
Prevedli: Borut Petrović Jesenovec, Mateja Gajgar in Gorazd Korošec
:
TD 20
ISBN: 961-6174-40-1
Ljubljana 2002, 156 str.
Polna cena: 8,00 €
Cena s popustom: 8,00 €V delu Strasti in interesi avtor obravnava "politične argumente za kapitalizem pred njegovim zmagoslavljem" in na podlagi preučevanja politično-moralnega diskurza v obdobju od 16. do 18. stoletja postavi tezo, ki bi jo lahko razumeli kot alternativno tezi Maxa Webra glede ideoloških pogojev za nastanek kapitalizma. Medtem ko vidi Weber med srednjeveško religioznostjo in modernim duhom kapitalizma prelom, ki mu je v osnovi botrovala reformacija s pojmom posvetne askeze, Hirschman zagovarja stališče, da je bil razvoj veliko bolj endogen in postopen. Kot argument obravnava način, kako se je s pojmovanjem pridobitništva kot strasti z izrazito pejorativnim moralnim prizvokom preoblikovalo v sledenje lastnim interesom, ki družbi zagotavlja mir in blagostanje. Hirschmanova teza se v grobem glasi: kapitalizem so sodobniki njegovega nastanka ideološko utemeljevali predvsem kot sredstvo za družbeno stabilnost, za omejevanje strasti in predvidljivosti obnašanja.