Manfred Frank
Uvod v Schellingovo filozofijo
Naslov izvirnika: Eine Einführung in Schellings Philosophie
:
Prevedel: Jure Simoniti
Uredil: Zdravko Kobe
TD 23
ISBN: 961-6174-43-6
Ljubljana 2003, 130 str.
Polna cena: 8,00 €
Cena s popustom: 8,00 €Delo Manfreda Franka, ki je eden najbolj znanih sodobnih nemških filozofov, je povzetek predavanj, ki jih je imel avtor leta 1984 na ženevski univerzi. Naslavlja se na razmeroma nepoučenega bralca, ki mu poskuša predstaviti osnovne miselne motive Schellingove filozofije in ga vpeljati v samostojno branje tekstov. Schellingovo filozofijo nam avtor predstavi tako, da jo najprej umesti v Kanta in jo skozi serijo povezanih prebojev popelje skozi viharno obdobje na prelomu 18. in 19. stoletja.