Edward Sapir
Jezik. Uvod v proučevanje govora
Naslov izvirnika: Language. An Introduction on the Study of Speech
:
Prevedla in spremno besedo napisala: Martina Ožbot
:
TD 25
ISBN: 961-6174-61-4
Ljubljana 2003, 245 str.
Polna cena: 8,00 €
Cena s popustom: 8,00 €Knjiga Jezik. Uvod v proučevanje govora je znamenito delo ameriškega jezikoslovca Edwarda Sapirja in velja za klasično besedilo s področja splošnega jezikoslovja antropološke usmeritve. V njem so na osnovi angleščine in drugih evropskih jezikov pa tudi mnogih jezikov ameriških Indijancev predstavljene in razložene temeljne lastnosti jezika kot vsemu človeštvu skupnega, tj. univerzalnega sredstva komunikacije, ki se v posameznostih pomembno ločuje od kulture do kulture. Sapirjevo besedilo je zastavljeno izjemno široko, tako da presega jezikoslovne okvire in je pomembno za humanistiko nasploh; nanj se pogosto sklicujejo antropologi, zgodovinarji, sociologi in drugi strokovnjaki.