Avguštin
O svobodni izbiri
Naslov izvirnika: De libero arbitrio
:
Prevedli: Nataša Homar in Jerneja Kavčič
Uredila: Nataša Homar in Zdravko Kobe
TD 26
ISBN: 961-6174-63-0
Ljubljana 2003, 174 str.
Polna cena: 8,00 €
Cena s popustom: 8,00 €  V razpravi o svobodni izbiri Avguštin podaja svoj odgovor na večno zagato krščanskega boga: kako uskladiti njegovo domnevno neskončno dobroto in nesporno dejstvo, da je v njegovi stvaritvi toliko zla. Proti tedaj razširjenemu manihejskemu stališču Avguštin dokazuje, da zlo ne more biti del božje narave, temveč so ga v svet vnesla dobra bitja sama. Biti dober namreč pomeni svobodno izbrati dobro, svobodno pa lahko izbere dobro samo tisti, ki lahko svobodno izbere tudi zlo. Ta okvirna rešitev mora na svoji poti odstraniti številne druge nesporazume zato pričujoča razprava pomeni najboljši vstop v avguštinsko filozofijo in filozofijo srednjega veka nasploh.