Kenneth Joseph Arrow
Družbena izbira in vrednote posameznikov
Naslov izvirnika: Social Choice and Individual Values
:
Prevedla: Janez Šušteršič in Snežana Šušteršič
Uredil in spremno besedo napisal: Janez Šušteršič
P 2
ISBN: 86-7347-019-6
Ljubljana 1994, 128 str.
Polna cena: 8,00 €
Cena s popustom: 8,00 €  Knjiga, katere osnovno sporočilo je bilo, da je družbena izbira bodisi neracionalna bodisi nedemokratična, to svojo trditev pa je dokazovala s strogo aksiomatsko matematično izpeljavo, je morala povzročiti vihar v ekonomski znanosti. Z nekaj pretiravanja bi smeli reči, da je njen izid pomenil konec ekonomike blaginje in začetek tako imenovane nove ekonomije.
Avtor knjige je leta 1972 skupaj s sirom Johnom R. Hicksom prejel Nobelovo nagrado za "pionirske prispevke k teoriji splošnega gospodarskega ravnotežja in k teoriji blaginje."