H. L. A. Hart
Koncept prava
:
Prevedla: Jelka Kernev Štrajn
Uredila in spremno besedo napisala: Jelica Šumič-Riha
P 3
ISBN: 86-7347-020-X
Ljubljana 1994, 272 str.
Polna cena: 8,00 €
Cena s popustom: 8,00 €  H.L.A. Hart je eden najpomembnejših sodobnih filozofov prava po Kelsnu. Na ravni prava se prehod iz predmoderne v moderno kaže kot prehod iz naravnega prava v pozitivno pravo pogodb in raznovrstnih transakcij. Modern(ističn)o pravo zato ne temelji več na večnih načelih pravičnosti, zapisanih v kozmičnem redu ali božanskem logosu, pač pa na racionalni konstrukciji.
Hart zavrne iskanje definicije prava kot pot, ki lahko vodi le v zmešnjavo in izloči tri "trdovratna" vprašanja: Kako se pravo razlikuje od ukazov, oprtih na grožnje? Kako je pravo povezano z moralo? Kaj so pravila in v kolikšni meri je pravo sistem pravil? Meni, da odgovori nanja zajamejo vse bistvene razsežnosti pojava, ki mu pravimo pravo.