Zbornik
Poškodbe notranjosti
Pogovori z ženskami, ki so preživele spolno nasilje
:
:
Izbrale in uredile: Mojca Dobnikar, Doroteja Lešnik Mugnaioni in Maja Plaz
IZVEN
ISBN: 961-6174-53-3
Ljubljana 2000, 136 str.
Polna cena: 8,00 €
Cena s popustom: 8,00 €  Izhodišče za knjigo so bili intervjuji z ženskami, ki so doživele spolno nasilje. Kot ugotavlja ena od urednic v predgovoru, se je ob intervjujih in izpovedih izkazalo, "da bi bilo takšnim izpovedim tvegano dodajati karkoli, kar bi morda poskušalo (četudi s teoretsko distanco in abstrakcijo) relativizirati ali celo opravičevati situacije, dinamike odnosov, družinske kontekste, psihološka stanja itd., v katerih so ženske posiljene ali spolno zlorabljene."
Spolno nasilje je v sodobni demokratični družbi zahodne civilizacije, kamor lahko prištevamo Slovenijo, še vedno tabuizirano. Zato je storilec kaznivega dejanja spolnega nasilja praviloma sojen po demokratičnih pravilih in mili sodni praksi, žrtev pa družbeno okolje obsodi po dosti strožjih tradicionalnih moralnih merilih, jo stigmatizira in iz žrtve naredi sostorilko posilstva ali spolne zlorabe.
O tem govorijo zgodbe žensk tukaj in zdaj. Zbrane v knjigi, ki obsoja vsakršno spolno nasilje, zahteva spoštovanje in digniteto za žrtve spolnega nasilja in stoji na stališču, da "Ne!" pomeni zgolj in samo "Ne!".