Andrew Sullivan
Domala normalen
Argument o homoseksualnosti
Naslov izvirnika: Virtually normal. An argument about homosexuality
Spremna beseda: Roman Kuhar
Prevedel: Gorazd Jurman
Uredil: Luka Omladič
Krt 146
ISBN: 978-961-260-004-4
Ljubljana 2008, 198 str.
Polna cena: 8,00 €
Cena s popustom: 8,00 €Sullivan je eden izmed najvplivnejših ameriških publicistov mlajše generacije. S svojimi kolumnami in uredniškim delom pri revijah The New Republican in New York Times Magazine je v devetdesetih letih postal vodilni glasnik t.i. libertarnega  konservativizma, politične pozicije, ki se ne identificira z vrednotami klasične ameriške intelektualne levice, a je hkrati močno kritična do politike obeh vladajočih političnih strank.

Njegovo najbolj znano knjižno delo Domala normalen to stališče razvija ob vprašanju družbenega položaja in pravic istospolno usmerjenih. Sullivan v razpravi  izhaja iz lastne izkušnje homoseksualca in HIV-pozitivnega državljana, ki se ne prepozna v radikalnih stališčih  gay aktivizma. Njihovo prepričanje, da je potrebno spremeniti vrednote ljudi, da bodo spoznali zmotnost svojih predsodkov do homoseksualcev, je po Sullivanu prav tako politično neproduktivno kot nasprotno prepričanje, da je homoseksualnost bolezen, ki jo je potrebno zdraviti. Sullivan nasprotno svoj agument  razvija izhajajoč iz načela o enakosti pred zakonom in ločenosti javnega in zasebnega. Iz njega izhaja, da je nesprejemljiva vsaka javna diskriminacija homoseksualcev in da so pravice in dolžnosti, ki jih je deležen človek kot državljan, neodvisne od njegove spolne usmerjenosti. 

Izbor medijskih odzivov:

Knjiga mene briga, RTV SLO, II. program, 8. 12. 2008
Moderator: Dražen Dragojevič
Gosta: Andrej Zavrl, Urška Sterle
http://www.rtvslo.si/play/posnetek-brez-naslova/ava2.24239327/