Peter Singer
Praktična etika
Naslov izvirnika: Practical Ethics, 2nd Edition
:
Prevedla: Gregor Cerjak, Sebastjan Vörös
Uredil: Igor Pribac
TD 41
ISBN: 978-961-260-013-6
2008 Ljubljana, 384 str.
Polna cena: 15,00 €
Cena s popustom: 15,00 €Peter Singer je zaslovel konec sedemdesetih s knjigo Animal Liberation, v kateri je razgrnil razloge za moralno upoštevanje živali. Svoj ugled in popularnost, ki sta za filozofa izjemna, je dodatno utrdil s pričujočo knjigo. V Praktični etiki Singer ponuja svoje razmisleke o moralnih vprašanjih na različnih področjih človekovega delovanja: odločitve o življenju in smrti, moralni status živali, moralno vrednotenje okolja, moralne dolžnosti do ljudi v življenjski nevarnosti, ki niso naši sodržavljani, o pravici do azila itd. V vseh teh praktično etičnih dilemah s svojo prepoznavno argumentacijo dokazuje, da lahko utilitarizem še vedno ponudi izzivalne in radikalne reformne odgovore na pomembna moralna vprašanja sodobnega sveta. Njegovi argumenti v deželah, ki niso zaznamovane z utilitarističnim pristopom, pogosto sprožajo nerazumevanje in zelo burne reakcije, zlasti ko nasprotuje etiki svetosti življenja. V drugi izdaji Practical Ethics dodaja daljši predgovor, dve novi poglavji, zaostri svojo argumentacijo glede t. i. »odvečnih« zarodkov in pove zgodbo o tem, kako mu v Nemčiji niso pustili do besede. Knjiga ni zanimiva le za filozofsko javnost, temveč je zaradi pomembnosti vprašanj in razumljivosti njihove obravnave priložnost za vsakogar, da razmisli o svojih stališčih do nekaterih temeljnih moralnih vprašanj našega časa.              
Več o knjigi:
Medijske objave - izbor