Pierre Hadot
Kaj je antična filozofija?
Naslov izvirnika: Qu'est-ce que la philosophie antique?
Strokovni pregled: Boris Vezjak
Prevedla: Suzana Koncut
Uredil: Marjan Šimenc
TD 45
ISBN: 978-961-260-020-4
2009 Ljubljana, 322 str.
Polna cena: 15,00 €
Cena s popustom: 15,00 €Pierre Hadot se v svoji knjigi Kaj je antična filozofija? povrne k delom Sokrata, Platona, Aristotela, helenističnih in rimskih filozofskih šol in predstavi pregled razvoja antične misli s poudarkom na vlogi filozofskih teorij v življenju posameznih mislecev. Pri tem sledi slavnemu Sokratovemu vodilu, da neraziskovanega življenja ni vredno živeti, umesti posameznega filozofa oziroma filozofsko gibanje v kulturni in intelektualni kontekst in pokaže, kako filozofija v antiki ni bila samo ustvarjanje velikih teorij, temveč po svojem bistvu tudi način življenja. Hadot razkriva, da je prepad med teorijo in prakso, ki je tako značilen za sodobne miselne napore filozofov, osredotočenih predvsem na konceptualne inovacije, nastal s profesionalizacijo filozofije v dobi krščanstva, natančneje z nastankom srednjeveških univerz. Avtor knjigo sklene s kratkim pregledom tistih modernih filozofov, ki so od Descartesa naprej poudarjali pomen življenja v skladu s filozofijo. S to knjigo Hadot zaokroži svojo reinterpretacijo antične filozofije, ki je razkrila, da antična filozofija ni bila predvsem miselni sistem, temveč bistveno tudi duhovna vaja, povezana s potjo za doseganje modrosti.

Pierre Hadot (Pariz, 1922) je mednarodno uveljavljen francoski filozof in specialist za antično filozofijo. Na College de France je predaval zgodovino grške in rimske misli. Slaven je postal s knjigo Filozofija kot način življenja (La philosophie comme maniere de vivre), v kateri je opozoril na manj znano plat antične filozofije. V raziskavah se osredotoča predvsem na odnos med helenizmom in krščanstvom ter tudi na neoplatonsko mistiko in filozofijo iz helenističnega obdobja. V zadnjem času jih usmerja k splošnemu opisovanju filozofije kot duhovnega fenomena. Njegove  analize in preinterpretacije antične filozofije so med drugim vplivale tudi na Michela Foucualta in njegovo pojmovanje skrbi zase v Zgodovini seksualnosti