Émile Durkheim
Vzgoja in sociologija
Naslov izvirnika: Education et sociologie
Spremna beseda: Slavko Gaber
Prevedel: Miha Marek
Uredil: Marjan Šimenc
TD 47
ISBN: 978-961-260-024-2
2009 Ljubljana, 227 str.
Polna cena: 15,00 €
Cena s popustom: 15,00 €Prevod dela Vzgoja in sociologija (1922) in izbora iz Razvoja šolstva v Franciji (1938) je več kot le drugi prevod tega francoskega klasika sociologije v slovenski jezik. Pred seboj imamo besedila, ki veljajo za utemeljitev sociologije vzgoje. Obe deli, ki ju objavljamo, nosita jasen pečat časa in načina nastanka. V njuni zastavitvi so očitne tako sledi narave predavanj kot tudi izrazita sled časa, v katerem sta nastali. … Močna vpetost v iskanje odgovorov na vprašanja sodobnosti in vloge »šole« v njej pa tako Vzgoji in sociologiji kot Razvoju šolstva v Franciji podeljujejo status aktualnih del. V tem kontekstu je mogoče knjigo s pridom povezovati s premisleki o spreminjanju edukacije v zadnjih desetletjih v Sloveniji in se k zapisanemu vračati tudi ob iskanju odgovorov o primernih oblikah in vsebinah edukacije, ki šele prihaja. (Iz spremne študije dr. Slavka Gabra.)

David Émile Durkheim se je rodil leta 1858 v Loreni. Kot univerzitetni učitelj je, najprej v Bourdeauxu in potem na Sorboni, redno predaval o vprašanjih šole, družbe in demokracije. Vzgoja – je prepričan Durkheim – odločilno nadgrajuje strukturo ter moč razlikovanja in povezovanja družb z visoko stopnjo delitve dela. Avtorjevi zapisi s področja sociologije vzgoje so tesno povezani z deli kot so: O delitvi dela v družbi, Elementarne oblike religioznega življenja in Socializem. Njegove tekste je mogoče brati kot zavezane funkcionalizmu. Že nekaj pozornejše in kontekstualizirano branje, pa pokaže, da imamo v rokah bistveno bogatejše čtivo.