Kieran Egan
Zgodovina pedagoške zmote
Naša progresivistična dediščina od Herberta Spencerja do Johna Deweyja in Jeana Piageta
Naslov izvirnika: Getting It Wring from the Beginning. Our Progressivist Inheritance from Herbert Spencer, John Dewey, and Jean Piaget
Spremna beseda: Marjan Šimenc in Zdenko Kodelja
Prevedla: Nina Slaček
Urednik: Peter Kisin
Krt 152
ISBN: 987-961-260-026-6
2009 Ljubljana, 219 str.
Polna cena: 15,00 €
Cena s popustom: 15,00 €Kieran Egan je mednarodno uveljavljeni teoretik in profesor izobraževanja na univerzi Simona Fraserja v Britanski Kolumbiji. V knjigi raziskuje progresivne ideje v izobraževanju od H. Spencerja in J. Deweyja do J. Piageta, pokaže, kako so te ideje zmotne od samega začetka ter oriše, kako zmote progresivizma vztrajajo tudi v sodobnih pogledih na izobraževanje. V uvodu predstavi in v nadaljevanju suvereno ovrže osrednje prepričanje progresivizma, ki pravi, da se je za učinkovito izobraževanje otrok nujno posvetiti otrokovi naravi, še posebej načinom, kako se otrok uči, in stopnjam v razvoju, ter temu prilagoditi pedagoško prakso. Egan pokaže, kako danes široko sprejeta pedagoška načela izvirajo iz Spencerjeve evolucionistične filozofske misli. V splošnem pa je jedro Eganove kritike progresivnih idej v izobraževanju, da je osredotočenost na otroka, povezovanje učenja z igro in slepa vera v zaporedje »od konkretnega k abstraktnemu, od znanega k neznanemu, od preprostega h kompleksnemu« učence oropala kulturnih in kognitivnih orodij, zožala njihov intelektualni horizont in jih prikrajšala za dragoceno intelektualno dediščino. Nenazadnje, knjiga se bere kot zagovor vpeljave pripovedovanja in zgodb v učni proces oz. zagovor »naratizacije« poučevanja in učenja.