Kojin Karatani
Transkritika
O Kantu in Marxu
:
Prevedli: Iztok Ilc, Aleksander Mermal, Barbara Mlakar
Uredila: Jure Simoniti, Ciril Oberstar
Krt 159
ISBN: 978-961-260-037-2
Ljubljana 2010, 371 str.
Polna cena: 15,00 €
Cena s popustom: 15,00 €Kojin Karatani je japonski literarni teoretik, ekonomist in filozof. Pred upokojitvijo leta 2006 je bil redni profesor na Centru za humanistične študije Univerze Kinki v Osaki, kot gostujoči profesor pa je predaval na Univerzi Columbia in različnih univerzah v ZDA, Kanadi, Turčiji in na Kitajskem. Avtorja odlikujeta inovativen preplet filozofije, jezikoslovja, literarne teorije, umetnosti in ekonomije ter eruditsko poznavanje tako zahodne kot japonske filozofske in ekonomske tradicije. 

V delu Transkritika je predstavil nov »transkritični« pristop k filozofiji, ki ga je utemeljil v Kantovi obravnavi antinomij čistega uma in v Marxovi transverzalni obravnavi neskladij klasičnih ekonomistov ter ga neposredno uporabil za navzkrižno razlago obeh omenjenih avtorjev. Temu branju Kanta skozi Marxa in Marxa skozi Kanta v akademskih krogih priznavajo inovativno, bolj naklonjeni kritiki celo prelomno vrednost, še zlasti v odnosu do Marxove teorije, saj je Karatani ponudil povsem novo razlago izvora presežne vrednosti in nujnosti krize v kapitalističnem sistemu, ki je vsekakor bližja sodobnim ekonomskim kategorijam.

MEDIJSKI ODZIVI:

- http://radiostudent.si/article.php?sid=27003