Mladen Dolar
Kralju odsekati glavo
Foucaultova dediščina
:
:
Uredila: Zdravko Kobe, Aljoša Kravanja
Krt 153
ISBN: 978-961-260-027-3
Ljubljana 2010, 141 str.
Polna cena: 15,00 €
Cena s popustom: 15,00 €Mladen Dolar je raziskovalec in predavatelj na Filozofski fakulteti v Ljubljani in redni gost univerz v Evropi in Ameriki, je eden najodmevnejših slovenskih filozofov. Osnovno področje njegovega preučevanja je sodobna francoska filozofija, zlasti lacanovska psihoanaliza, vendar mu prepoznavna teoretska širina omogoča, da v svoje delo z enako suverenostjo vključuje tako obravnavo klasičnih avtorjev, kot sta Platon ali Hegel, kakor kritično analizo literarnih del in kulturnih pojavov, kot sta glas in skopost.

Knjiga Kralju odsekati glavo. Foucaultova dediščina podaja strnjen in pregleden uvod v Foucaultovo delo skozi vsa njegova obdobja. Pelje nas skozi pionirske preboje na področju zgodovine institucij in analize njihovih osnovnih mehanizmov, skozi pretres epistemoloških predpostavk družboslovnih znanosti, skozi metodološke probleme arheologije vednosti, dalje skozi kasnejši projekt zgodovine seksualnosti, skozi novo osvetlitev razsvetljenstva in nazadnje skozi analizo političnih implikacij njegove teorije. Posebno pozornost namenja kritiki psihoanalize in problematični umestitvi njegovega dela v splošni tok strukturalizma in poststrukturalizma – oznak, ki se jih je Foucault sam na vso moč otepal. Dolar pokaže, kako nas Foucaultova dediščina zavezuje. 

MEDIJSKI ODZIVI:

- http://www.radiostudent.si/article.php?sid=26085  

- http://www.radiostudent.si/article.php?sid=27057

- http://www.pogledi.si/sekcija/knjiga