Seyla Benhabib
Pravice drugih
Tujci, rezidenti, državljani
Naslov izvirnika: The rights of others. Aliens, residents and citizens
Spremna beseda: Ksenija Vidmar Horvat
Prevedla: Mojca Dobnikar
Urednik: Jure Simoniti
TD 51
ISBN: 978-961-260-038-9
Ljubljana 2010, 226 str.
Polna cena: 15,00 €
Cena s popustom: 15,00 €Seyla Benhabib predava politologijo in filozofijo na univerzi Yale. Njeno delo se opira na dialoško izmenjavo med politično filozofijo, kritično teorijo in feminizmom. Sloves si je ustvarila s kritičnimi branji Hannah Arendt in Jürgena Habermasa, danes pa je poznana predvsem kot teoretičarka kozmopolitstva.

V knjigi Pravice drugih avtorica zastavlja ključno vprašanje pravic vseh, ki so ostali zunaj meja in pravne zaščite nacionalnih držav, in ki v nove domovine vstopajo kot drugi: tujci, ki si morajo šele izboriti pravico do pravice. Seyla Benhabib vprašanje naslovi kot vprašanje pravičnosti, ki ga vgradi v koncept kozmopolitstva. Avtorica, ki se pri formulaciji kozmopolitske politike opira na Kanta in Arendtovo, dokazuje, da globalna »moralnost zakona« ne more biti samo vprašanje globalne etike, kulturnih izbir in drže. Kantova kozmopolitska pravica, Welterbürgerrecht, zahteva dolžnost »gostoljubja«. Gostoljubje tako ni stvar dobre volje in filantropije: je vprašanje pravice. Knjiga odpira ključno in za EU, ki se usmerja k vse bolj restriktivni imigracijski politiki, aktualno politično temo. Ko se danes razmišlja o evropskem državljanstvu in pripadnosti, se pogosto ustvarja vtis, kot da je vprašanje človekovih pravic podrejeno vprašanju kulturnih sorodnosti, na podlagi katerih se določa prepustnost mej. Z Seylo Benhabib je nasprotno mogoče skleniti, da je razprava o migracijah danes osrednje polje, na katerem se odvijajo spopadi za evropsko identiteto, njen izid pa odločujoč za moralni ustroj evropskega subjekta.