Gilles Deleuze
Spinoza. Praktična filozofija - RAZPRODANO
Naslov izvirnika: Spinoza. Philosophie pratique
:
Prevedla: Marko Štempihar, Igor Pribac (3. pogl.)
Uredil: Igor Pribac
TD 57
ISBN: 978-961-260-058-7
Ljubljana 2012, 129 str.Gilles Deleuze je po obsegu drobno delo izdal kot svojo drugo monografijo o Spinozi po tem, ko je o tem avtorju napisal obsežno doktorsko disertacijo in jo, prirejeno, izdal v knjižni obliki (Spinoza ou le probleme de l'expression). V svojih kasnejših intervjujih je izid druge monografije o tem klasičnem avtorju zgodovine filozofije pojasnil z nezadovoljstvom, ki mu ga je zbujala objava disertacije, češ da v njej ni uspel zajeti najbolj živega duha tega misleca. Če se je Deleuze v prvi knjigi o Spinozi posvečal njegovi ontologiji in gnoseologiji, njegovo drugo branje v istih Spinozovih besedilih odkriva praktičnega filozofa, ki ga prakticiranje filozofije zanima kot etična avto/transformacija. Drobna knjižica je hitro pridobila kultni status med ljubitelji obeh filozofov.    

 
MEDIJSKI ODZIVI:
- Bukla: http://www.bukla.si/?action=books&book_id=14963
- RŠ: http://www.radiostudent.si/kultura/humanistika/gilles-deleuze-spinoza-prakti%C4%8Dna-filozofija