Marko Štempihar
Portret nomada
Deleuzova socialna filozofija
:
:
Uredil: Marjan Šimenc
Krt 172
ISBN: 978-961-260-071-6
Ljubljana 2013, 256 str.
Polna cena: 15,00 €
Cena s popustom: 15,00 €Knjiga Portret nomada je posvečena filozofiji Gillesa Deleuza in je poskus artikuliranja ideje, da sta dve temeljni razsežnosti Deleuzove socialne filozofije etika singularnosti in politična misel, ki se ukvarja s problemom konstitucije mnoštva ali samoorganizacije skupnosti. Pojma razlike in singularnosti, ki sta v Deleuzovih delih središčna, imata kot ontološki kategoriji ključno mesto v socialni ter politični misli, ki ju avtor razume kot preplet refleksije razmerij moči in družbene angažiranosti (socialna filozofija je torej pojmovana kot praktična filozofija ali praksa filozofije). Avtorjev želi pokazati, zakaj ima pojmovanje razlike, kot ga zasnuje Deleuze, lahko pomembno vlogo v razmisleku o novih načinih družbenih praks in samoorganiziranjih mnoštev ljudi. Socialna filozofija zato ni zunanja refleksija niti o stanju stvari niti o »danih možnostih«, ampak se kot teorija dogodka (mišljenje virtualnega ali možnosti-v-postajanju) umešča v samo notranjost družbenih samoorganizacij ali političnih misli-praks in je del družbenih gibanj.Marko Štempihar je magister filozofije. Svoja razmišljanja je do sedaj objavljal v revijah Borec in FNM ter v spletnem časopisu Za-misli.


MEDIJSKI ODZIVI:

 -RŠ, 21.1.2014, http://radiostudent.si/kultura/humanistika/hrbtna-stran-nomada
- Zamisli, 3.3.2014, Dušan Rutar,
http://za-misli.si/predstavitve-knjig/recenzije/1505-portret-nomada