Will Kymlicka
Sodobna politična filozofija. Uvod
Naslov izvirnika: Contemporary Political Philosophy. An Introduction
:
Prevedli: Zdenka Erbežnik, Igor Pribac, Marko Šercer in Jaka Andrej Vojevec
Uredil: Igor Pribac
TD 71
ISBN: 978-961-260-092-1
Ljubljana 2015, 685 str.
Polna cena: 35,00 €
Cena s popustom: 28,00 €Knjiga Sodobna politična filozofija. Uvod (2., razširjena izdaja, ki je prvič izšla l. 2002) je obsežna monografija, kritična osvetlitev najpomembnejših normativnih utemeljitev politične oblasti v anglo-ameriškem kulturnem prostoru v zadnjih tridesetih letih. Razen nekaj izjem (npr. Habermas in Arendt) v njej komaj kdaj naletimo na katerega izmed sodobnih evropskih kontinentalnih avtorjev. Avtor se namreč osredotoči na nekatere ključne ameriške in angleške avtorje. Izhodiščno in osrednje mesto v tem kritičnem prikazu zavzema John Rawls in njegovo delo Teorija pravičnosti (1971), ki je mejnik v sodobni politični filozofiji, katerega vpliv in doseg ni mogoče prezreti. O njegovem velikem vplivu še največ pove izraz »porawlsovska politična filozofija«, ki se je uveljavil v strokovnih krogih. In ta je dejanski predmet monografije, saj vse omenjene miselne tradicije predstavi kot kritično soočanje z njegovimi tezami.

Čeprav gre za »uvod«, je monografija izvirno znanstveno delo, v katerem argumente v svojem imenu prispeva tudi avtor sam, vse strani tega obsežnega dela pa so namenjene izključno jasni osvetlitvi tez in argumentacij.

Gre za drugo, popravljeno in dopolnjeno izdajo slovenskega prevoda tega dela.