Bernard Wood
Človeška evolucija
Zelo kratek uvod
Naslov izvirnika: Human evolution. A very short introduction
:
Prevedel: Borut Cajnko
Uredil: Luka Omladič
Kratka 39
ISBN: 978-961-260-139-3
Ljubljana 2021, 150 str.
Polna cena: 14,00 €
Cena s popustom: 11,20 €Avtor v knjigi oriše zgodovino paleoantropologije od njenih začetkov v 18. stoletju do najnovejših fosilnih najdb. V novi izdaji razpravlja, kako so študije starodavne DNK spremenile naš pogled na nedavno človeško evolucijo in na proces speciacije. Ob upoštevanju prispevkov sorodnih ved, kot so paleoklimatologija, geokronologija, sistematika, genetika in razvojna biologija, obravnava najnovejša spoznanja o naši evoluciji.

Bernard Wood je univerzitetni profesor na Univerzi Georga Washingtona. Že več kot trideset let se ukvarja z raziskovanjem človeške evolucije in sorodnih tem. Je avtor ali soavtor 19 knjig – od obsežne monografije o ostankih hominidnih lobanj v Koobi Fori v Keniji (1991) do Human Evolution (Brief Insights) (Sterling Books, 2011) – in nad 220 znanstvenih člankov in knjižnih poglavij. Njegovo raziskovalno delo vključuje taksonomijo, filogenetsko rekonstrukcijo in primerjalno morfologijo.

MEDIJSKI ODZIVI
- RŠ, Z. Muršič, https://radiostudent.si/znanost/znanstvena-recenzija/cloveska-evolucija