Ur. Zdravko Kobe in Igor Pribac
Prava poroka?
12 razmišljanj o zakonski zvezi
Naslov izvirnika: Just Marriage. On the Public Importance of Privat Unions
Uredila: Zdravko Kobe in Igor Pribac
Prevod prispevka Mary Lyndon Shanley, Just Marriage: Matevž Zupančič
Pisci slovenskih prispevkov: Božidar Debenjak, Zoran Kanduč, Dorijan Keržan, Friderik Klampfer, Peter Kovačič Peršin, Roman Kuhar, Katarina Majerhold, Darko Štrajn, Boris Vezjak, Darja Zaviršek, Viktorija Žnidaršič Skubic
Krt 138
ISBN: 961-6174-88-6
Ljubljana 2006, 236 str.
Polna cena: 8,00 €
Cena s popustom: 8,00 €Zakonska zveza je stara institucija na meji med javnim in privatnim, ki še vedno zaseda pomembno vlogo v družbenem imaginariju in je s posebnim statusom vpisana tudi v pozitivno zakonsko ureditev. Pod njo si skoraj samodejno predstavljamo zvezo odrasle ženske in odraslega moškega, ki je načeloma javna in trajna, deležna družbenega pripoznanja, vključuje neko čustveno navezanost in se na nejasen način povezuje z mislijo na otroka. Zakonska zveza je v tem smislu temelj družine, ki sama spet velja za osnovno celico družbe. Vendar zakonska zveza in z njo družina danes več ne ustrezata tem predstavam. Statistični podatki kažejo, da v Sloveniji samo polovica odrasle populacije stopi v zakonski stan, da se v več kot tretjini teh primerov razveže in da je torej tradicionalni model družine danes prej izjema kot pravilo. Po drugi strani se v družbi pojavljajo pobude, ki razširjajo definicijo zakonske zveze in npr. zahtevajo, da se vanjo vključi tudi istospolna zveza ali tudi skupinska zveza. Založba Krtina skuša s pričujočim zbornikom prispevkov domačih avtorjev z različnih področij javnega življenja - od pravnikov in socialnih delavcev do sociologov in filozofov - predvsem odpreti javno razpravo o teh vprašanjih. Ali naj bo zakonska zveza povsem privatna pogodba? Če je javna, kakšen odnos naj ima do nje država? Kakšno vlogo naj imajo pri njej Cerkve? Kako jo opredeliti? Kje naj bodo njene meje?