Zdenko Kodelja
O pravičnosti v izobraževanju
:
:
Uredil: Marjan Šimenc
Krt 137
ISBN: 961-6174-86-X
Ljubljana 2006, 300 str.
Polna cena: 8,00 €
Cena s popustom: 8,00 € V knjigi se obravnavana tematika neposredno navezuje na analizo filozofskih pojmovanj pravičnosti. V tem kontekstu so analizirane nekatere implikacije teh pojmovanj za pedagoško teorijo, šolsko politiko in vzgojno-izobraževalno prakso. Problem pravičnosti v izobraževanju se pojavlja na dveh med sabo povezanih ravneh: na ravni šolskega sistema in na ravni pouka. Na ravni pouka je na primer problem pravičnosti pri ocenjevanju in diferenciaciji učencev po spolu analiziran v kontekstu Aristotelove in Perelmanove teorije pravičnosti; pravičnost kaznovanja učencev v šoli je obravnavana na podlagi utilitaristične in retributivne teorije kazni; diferenciacija učencev po sposobnostih in učiteljske plače pa predvsem v kontekstu Rawlsove in Nozickove teorije distributivne pravičnosti. Na ravni šolskega sistema so predmet obravnave različne interpretacije načela enakih izobraževalnih možnosti kot pogoja za socialno enakost v družbah, ki temeljijo na liberalnih in demokratičnih načelih. Dr. Zdenko Kodelja, znanstveni svetnik, je raziskovalec in vodja Centra za filozofijo vzgoje na Pedagoškem inštitutu v Ljubljani. Doslej je objavil dve knjigi, več poglavij v domačih in tujih knjigah ter veliko število razprav in člankov v domačih in tujih revijah.