Philippe Van Parijs
Brezplačno kosilo za vse?
Predlog univerzalnega temeljnega dohodka
Naslov izvirnika: What's wrong with free lunch?
Avtorji slovenskih prispevkov: Jože Mencinger, Srečo Dragoš, Bojan Radej, Tanja Rener, Janez Šušteršič in Milan Zver
Prevedel: Jaka Andrej Vojevec
Urednik slovenskega dodatka: Igor Pribac
Krt 129
ISBN: 961-6174-71-1
Ljubljana 2004, 171 str.
Polna cena: 8,00 €
Cena s popustom: 8,00 €Delo Brezplačno kosilo za vse? je zbornik tekstov pomembnih političnih teoretikov, ekonomistov in sociologov o daljnosežnem političnem ukrepu - ideji univerzalnega temeljnega dohodka, s katero bi dosegli večjo družbeno solidarnost in enakost. Prvi in hkrati najdaljši prispevek, ki zagovarja idejo univerzalnega temeljnega dohodka, je napisal Philippe Van Parijs in je zasnovan na zamisli, da bi država zagotovila vsakemu članu družbe dohodek (manjši ali kvečjemu enak življenjskim stroškom), ki ne bi bil pogojen z nikakršnim zagotavljanjem zaslug zanj. Temu prispevku je dodanih več komentarjev uglednih raziskovalcev s področja socialne etike in politične teorije (Robert M. Solow, W. A. Galston, R. E. Goodin, B. Barry in C. Offe), ki ponujajo nove razloge za zavrnitev ali podporo ideji univerzalnega temeljnega dohodka. Zbornik pa poleg tega prinaša še prispevke vodilnih slovenskih sociologov, filozofov, politikov, ekonomistov: Jože Mencinger, Srečo Dragoš, Bojan Radej, Tanja Rener, Janez Šušteršič in Milan Zver.