Alfred Sohn-Rethel/Leo Šešerko
Duševno in telesno delo/Naravoslovje in blagovna forma
:
:
:
Krt 10
ISBN:
Ljubljana 1982