Jasna Fischer
Čas vesolniga socialnega punta se bliža.
Socialna in politična zgodovina delavskega gibanja v Ljubljani od začetkov do leta 1889
:
:
:
Krt 12
ISBN:
Ljubljana 1983