Zbornik

Zbornik
Premisleki, stališča, dokumenti
Leta 2003 je Založba Krtina izdala zbornik Brezplačno kosilo za vse?, v katerem je bilo prevedenih nekaj krajših razprav o ideji UTD. V javnosti je knjiga prejela veliko pozornosti in bila deležna večinoma naklonjenih branj. Namen zbornika UTD v Sloveniji je preveriti stanje razprave v slovenski akademski in javni sferi osem let po prvem zborniku
15,00
Zbornik
Ko je ob koncu 19. stoletja vse kazalo, da bomo priča »stoletju anarhizma«, so politični dogodki spet pokazali, da »tekma idej« skozi zgodovino nikoli ni bila posebej poštena. Samo v nekaj desetletjih je bilo anarhistično gibanje zaradi sistematičnega boja proti anarhistični »hereziji« zgolj še bleda senca globalne mreže, ki je prefigurirala povsem novo politično alternativo.
15,00
Zbornik
Primer psihopatološke recepcije zgodovine
Zbornik prinaša besedila šestih strokovnjakov s področij zgodovine, filozofije in psihoanalize, ki delujejo v italijanskem in slovenskem prostoru: dr. Luisa Accati, Renate Cogoy, Pavel Fonda, dr. Giovanni Leghissa, dr. Igor Pribac, dr. Giacomo Todeschini, dr. Marta Verginella. Besedila izhajajoč iz historične analize primera obravnavajo travmatične dogodke proti koncu druge svetovne vojne v Julijski krajini in
8,00
Zbornik
Kaj se dogaja s sodobnim mestom?
V zadnjih dvajsetih letih smo priča pomembnim družbenim spremembam, ki so vezane predvsem na razvoj informacijske tehnologije. Spremembe so zajele vse oblike družbene organizacije, tudi urbanizem. Odločilni dejavnik sprememb v prostoru so globalne oblike upravljanja kapitala, ki na lokalnem nivoju iščejo ugodne priložnosti za razvoj in zaslužek. Države in lokalne skupnosti tako postajajo od njih
17,00
Zbornik
Korpusno jezikoslovje, ki je bilo dolgo časa zgolj metodologija, se zdaj končno razvija v ločeno raziskovalno izhodišče. Utemeljeno je strogo empirično in jezik raziskuje izključno na podlagi besedil, katerih celota tvori diskurzni univerzum in ki jih za doseganje ciljev raziskovanja združujejo v uporabne korpuse. Korpusno jezikoslovje se zanima predvsem za pomen. Pomen besed, fraz, segmentov
8,00
Zbornik
Besede, dejstva, misli
Zbornik bralcem nudi vpogled v kontroverzen odnos filozofa Martina Heideggra do fašizma, o čemer se je predvsem v Franciji razvnela goreča diskusija, ki je angažirala nekatera najslovitejša imena sodobne filozofije, dregnila v mnoge nevralgične točke naše sodobnosti in na novo zastavila vrsto načelnih vprašanj. Zbornik prinaša izbor tekstov, ki problema ne odpravijo hitro in enostransko,
8,00
Zbornik
V zborniku je prevedenih devet temeljnih tekstov, ki na različne načine pristopajo k problemu metafore. Vsebina izbranih razprav zajema ontološka, epistemološka in estetska vprašanja, povezana s teorijo metafore. Poudarek zbornika je predvsem na predstavitvi sodobnejših dosežkov: predstavljena je interakcijska teorija metafore, ki sta jo razvila M. Black in I. A. Richards, kot tudi Beardsleyjeva teorija
8,00
Zbornik
Ko se je Kaspar Hauser 26. maja 1828 ob štirih popoldne pojavil na nürnberškem trgu, je po eni strani nastopil kot povsem nenadejana in tuja prikazen, kot bitje z drugega planeta, po drugi strani pa je obenem stopil na mesto, ki je že pripravljeno čakalo nanj; kot popolni tujek je stopil na dobro znani kraj,
8,00
Zbornik
Študije o
V Študijah o “Demokraciji v Ameriki” so zbrani prispevki najpomembnejših interpretov Tocquevillovega opusa. Prvi del, z naslovom “Nastajanje Demokracije v Ameriki” Andréja Jardina, opisuje genezo besedila v povezavi z avtorjevo biografijo in siceršnjim ustvarjanjem. Drugi del, ki prinaša prevod izbranih poglavij iz dela Nastajanje Tocquevillove Demokracije v Ameriki Jamesa T. Schleiferja, nudi vpogled v terminološko
8,00
Zbornik
Pogovori z ženskami, ki so preživele spolno nasilje
Izhodišče za knjigo so bili intervjuji z ženskami, ki so doživele spolno nasilje. Kot ugotavlja ena od urednic v predgovoru, se je ob intervjujih in izpovedih izkazalo, “da bi bilo takšnim izpovedim tvegano dodajati karkoli, kar bi morda poskušalo (četudi s teoretsko distanco in abstrakcijo) relativizirati ali celo opravičevati situacije, dinamike odnosov, družinske kontekste, psihološka
8,00
Zbornik
Zbornik, ki je vsebinsko razdeljen na pet delov, nas v prvem delu seznanja z volilnimi zakoni in sistemi volitev – tako večinskimi kot predstavniškimi (sistemi sorazmernega zastopništva), drugi del govori o zastopanosti manjšin (žensk) in volilnih sistemih, tretji del o volilnih kampanjah, četrti o volilnem sistemu, ki je v veljavi v Sloveniji, zadnji, peti del
8,00
Zbornik
Klasične študije so – poleg tekstov, ki delujejo na simbolni ravni – področje refleksije vseh glavnih evropocentričnih interpretativnih mitov: cikličnosti, evolucije, konca zgodovine in seveda osrednjega evropskega mita, mita zgodovine. In v te študije so ob koncu šestdesetih in na začetku sedemdesetih let vstopile tudi ideološko zaznamovane, s sodobnim feminizmom povezane študije o ženskah v
8,00
Zbornik
Zbornik, ki povzema naslov dela Maxa Webra, poskuša na berljiv način predstaviti avtorje in dela, ki se ukvarjajo s profesionalizacijo politike. Vsebinsko je razdeljen na tri poglavja. V prvem so predstavljeni avtorji, ki se ukvarjajo z genezo profesionalizacije politike in jo obravnavajo v širšem konceptualnem okvirju. V drugem poglavju je poudarek na odnosu znanost-politika, kjer
8,00

Nakupovalna košarica

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping