Oblast

Naslov izvirnika: Macht
Prevedla:
Erna Strniša
Uredil:
Jure Simoniti
Spremna beseda:
Jure Simoniti
Zbirka:
Področja: ,

Cena:

Original price was: 22,00€.Current price is: 17,60€.

Ker Niklas Luhmann oblast osvobodi vseh njenih tradicionalnih sidrišč, moralne legitimacije, družbene hierarhije, vladarskih simbolov, obče človeške narave, vitalističnega dinamizma, sprosti konceptualno področje, na katerem je mogoče teoretsko popisati doslej le tiho privzete fenomene: stopnjevanje oblasti v sistemu (ki ni več vezana na hierarhijo in načelo konstantne vsote); manko oblasti v sistemu (saj je tudi oblastnik le ujetnik in učinek medija); nepripravljenost prevzeti mesto nadrejenega, obenem pa večjo pripravljenost do podrejenosti; modalizacijo oblasti, torej možnost njenega shranjevanja, akumulacije, stabilizacije v simbolih, kar omogoča, da nikoli ne izvajamo celotne moči/oblasti; in nazadnje predvsem razlike med efektivno kavzalnostjo oblasti in videzom, ki si ga mora podeljevati. Čeprav je denimo oblast prav tako lastnost podrejenega kot oblastnika in je nemara slednjega teže pripraviti, da bi prevzel njeno izvajanje, se mora ta v določenih primerih obenem stilizirati v vzrok oblasti, nosilca motivov delovanj in razlog hierarhije med njim in podrejenim.

MEDIJSKI ODZIVI:
– Bukla, nov 2013 http://www.bukla.si/?action=books&book_id=16545
– RŠ, 15.12.2013, http://radiostudent.si/kultura/teorema/oblast-v-sistemu-niklasa-luhmanna

TD 61
ISBN: 978-961-260-070-9
Ljubljana,
, 165 str.

Nakupovalna košarica

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping