1994

Gregor Tomc
Kultura v modernem svetu
Avtor Gregor Tomc v svoji študiji kulture v modernem svetu stoji na stališču, da šele sprijaznenje s profanostjo sveta omogoča polno doživljanje življenja na kontinuumu med kulturo in ustvarjalnostjo, tradicijo skupnosti in inovacijo osebe. “Da bi lahko živel človeka vredno življenje, se moram najprej odreči (religiozni) ideologiji, ki me pomanjšuje, vzpostaviti jasne meje do iluzornega
8,00
Carl Schmitt
Ocene dela kontroverznega Carla Schmitta, enega najvplivnejših nemških mislecev dvajsetega stoletja, se raztezajo od priznavanja analitične in retorične briljance do obtoževanj, da je izdelal teoretsko podlago nacionalsocialističnega režima in kot “mefisto nemškega predhitlerjevskega časa” temu režimu priskrbel auro legitimnosti. Knjiga v prevodu prinaša tri sklope Schmittovih razpravljanj in sicer: Duhovnozgodovinski položaj današnjega parlamentarizma (1923), Pojem
8,00
Anka Vidovič Miklavčič
Pregled razvoja in dejavnosti mladinskih organizacij, društev in gibanj v liberalno-unitarnem in katoliškem taboru v letih 1929—1941 v jugoslovanskem delu Slovenije
Avtorica v svoji razpravi poda natančen pregled razvoja in dejavnosti mladinskih organizacij, društev in gibanj v liberalno-unitarnem in katoliškem taboru v letih 1929-1941 v jugoslovanskem delu Slovenije. V tem burnem obdobju naše zgodovine, za katero je bila značilna raznolikost organiziranja, množična društvena in strankarska dejavnost in težka gospodarska in politična situacija, se vsem naštetim vplivom
8,00
H. L. A. Hart
H.L.A. Hart je eden najpomembnejših sodobnih filozofov prava po Kelsnu. Na ravni prava se prehod iz predmoderne v moderno kaže kot prehod iz naravnega prava v pozitivno pravo pogodb in raznovrstnih transakcij. Modern(ističn)o pravo zato ne temelji več na večnih načelih pravičnosti, zapisanih v kozmičnem redu ali božanskem logosu, pač pa na racionalni konstrukciji. Hart
8,00
Kenneth Joseph Arrow
Knjiga, katere osnovno sporočilo je bilo, da je družbena izbira bodisi neracionalna bodisi nedemokratična, to svojo trditev pa je dokazovala s strogo aksiomatsko matematično izpeljavo, je morala povzročiti vihar v ekonomski znanosti. Z nekaj pretiravanja bi smeli reči, da je njen izid pomenil konec ekonomike blaginje in začetek tako imenovane nove ekonomije. Avtor knjige je
8,00
Jean-Pierre Vernant, Pierre Vidal-Naquet
Avtorja se s svojim branjem grške tragedije navezujeta na strukturalizem, vendar menita, da strukturalna analiza kljub postopkovni podobnosti ne ustreza njunim ciljem. Ob njunih analizah in dekodiranju mitov antičnih obredov in literarnih tekstov imamo včasih občutek, da sta prišla do nekaterih podmen, ki sovpadajo s sočasno nemško teorijo recepcije. Vendar je najizvirnejša lastnost njune metodologije,
8,00

Nakupovalna košarica

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping