2001

Jeremy Rifkin
Kako bo trgovina z geni spremenila svet
Jeremy Rifkin, pisec številnih knjig, njegova zadnja knjiga o t.i. “novi enkonomiji” interneta je že prevedena v številne jezike in je na vrhu prodajnih lestvic esejistike. Rifkin je dobro informiran panoramski poročevalec, ki bralca zlahka pritegne v opis globalnih teženj in presečišču ekonomskih in tehnoloških silnic. Prepriča ga, da je tudi on sam (bralec namreč)
8,00
Pierre Bourdieu
Pierre Bourdieu je danes verjetno vodilni francoski sociolog, čigar sloves daleč presega nacionalne okvire in za katerega lahko rečemo, da je ustanovil lastno šolo analize družbenih pojavov. Prepričan je, da imajo v času teoretičnega in praktičnega neoliberalizma znanstveniki, ki razpolagajo s velikim simbolnim kapitalom in nenazadnje s potrebnim konceptualnim orodjem, dolžnost, da se postavijo po
8,00
Gottlob Frege
Gottlob Frege (1848-1925), mislec na presečišču med matematiko in filozofijo, je eden od utemeljiteljev sodobne matematične logike in nasploh tako imenovane analitične filozofije. Sam si je proti poskusom psihološke utemeljitve logike prizadeval pokazati objektivno veljavnost zakonov mišljenja. Osnove aritmetike iz leta 1884 so posvečene definiciji števila. V uvodnem delu, ki se bere kot dobro napisan
8,00
Jean-Claude Milner
Prevod skrajšane izdaje Milnerjeve knjige, ki je izšla leta 1989 in že nekaj let po izidu postala klasično delo, je nujen prispevek k slovenski lingvistični in nasploh humanistični literaturi. Knjiga se loteva skrajno ambicioznega projekta, namreč skozi sila heterogene in nasprotujoče si lingvistične šole izpostaviti tisto, kar je vsem skupno. To pa je prizadevanje, da
8,00
Baruch de Spinoza
Dopisovanje Spinoze in Blijenbergha z Deleuzovim komentarjem
Pisma o zlu prinašajo prevod pisemske zapuščine, 8 ohranjenih pisem, ki sta si jih izmenjala Baruch de Spinoza in Viljem Blijenbergh v letih 1664—65. Ta korespondenca predstavlja tematsko zaključeno celoto, v središču izmenjave mnenj dopisovalcev pa je vprašanje o človekovi svobodi, božji previdnosti in o vprašanju zla. V soočenju dveh svetov — rojstva moderne misli,
8,00
John W. Gough
Kritična študija njenega razvoja
Goughova knjiga nudi natančno to, kar obljublja v naslovu in podnaslovu – kritično študijo razvoja in zgodovine neke ideje in sicer ideje kontraktualizma od starogrških začetkov, Rima in srednjega veka, prek razcveta teorije o družbeni pogodbi v 17. in 18. stoletju, do njenega zatona v 19. stoletju. Avtor najprej poda kratko izhodiščno opredelitev pojma, nato
8,00
Jean-Jacques Rousseau
… ali načela političnega prava
Medtem ko Rousseaujeva Razprava o izvoru in temeljih neenakosti med ljudmi utira predvsem zgodovinopisno pot, Družbena pogodba težišče razpravljanja premesti na apriorno analizo pogojev zakonitega družbenega reda in oblasti. Uvodni stavek lahko beremo kot najkrajši možni povzetek celotne Razprave: “Človek se rodi svoboden, a vsepovsod je vkovan v verige.” Na podlagi te ugotovitve se avtorju

Nakupovalna košarica

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping