2002

John Harris
Uvod v medicinsko etiko
Knjiga Vrednost življenja se ukvarja z vrednotenjem človeških življenj, kot ga je mogoče v raznovrstnih oblikah razbrati zlasti v izbirah in odločitvah akterjev sodobne medicine. Neizogibne odločitve o življenju in smrti slonijo na sodbah o tem, čigavo življenje je vredno rešiti in za kakšno ceno. Slednje pa spet na bolj ali manj jasnih predstavah o
8,00
Étienne Balibar
Francoski filozof Étienne Balibar je slovenskim bralcem znan predvsem kot pripadnik Althusserjeve šole, ki je v šestdesetih letih vpeljala strukturalistično branje Marxa. Ohranil je temeljno držo, ne da bi se težišče njegovega raziskovanja o mejah demokracije, vprašanjih politike in političnega ter razmejitvi družbenega kaj bistveno premaknilo. Delo Marxova filozofija ima dvojen namen. Lahko ga obravnavamo
8,00
Igor Primorac
V prvem delu knjige avtor analizira ključne poglede na človeško spolnost, ki je običajno povezana s poroko in potomstvom, z romantiko in hedonizmom in obravnava delitev na naravno in nenaravno spolnost, perverzij, itd. V drugem delu pa razpravlja o moralnem vrednotenju monogamije, prešuštva, prostitucije, homoseksualnosti, pedofilije, spolnega nadlegovanja in posilstva. Njegovo neprikrito zagovarjanje hedonističnega pogleda
8,00
Martin Luther
Teološko politični spisi
Tukaj stojim smo poimenovali izbor tistih Luthrovih teoloških spisov, ki zaznamujejo Luthrovo mesto v krščanstvu, kar je posebej pomembno pri tolmačenju slovenske reformacije, obenem pa nam omogočajo razumeti njegov vpliv na filozofsko misel, zlasti na nemško klasično filozofijo. Izbor obsega integralna besedila, ki so v veliki večini prevedena prvič. Potem, ko je papež Leon X.
8,00
Albert O. Hirschman
Politični argumenti za kapitalizem pred njegovim zmagoslavjem
V delu Strasti in interesi avtor obravnava “politične argumente za kapitalizem pred njegovim zmagoslavljem” in na podlagi preučevanja politično-moralnega diskurza v obdobju od 16. do 18. stoletja postavi tezo, ki bi jo lahko razumeli kot alternativno tezi Maxa Webra glede ideoloških pogojev za nastanek kapitalizma. Medtem ko vidi Weber med srednjeveško religioznostjo in modernim duhom
8,00

Nakupovalna košarica

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping