2017

David Van Reybrouck
Knjiga Proti volitvam izhaja iz ocene, da po številnih kriterijih – od upadanja volilne participacije do krepitve skrajnih političnih gibanj – v razvitem zahodnem svetu demokracija nezadržno izgublja aktivno podporo državljanov. Enega od ključnih razlogov za to stanje vidi avtor v načinu določanja nosilcev političnih funkcij na podlagi volitev. V sodobni družbi naj bi namreč
Original price was: 20,00€.Current price is: 16,00€.
Andreas Gelhard
V knjigi Kritika kompetence Andreas Gelhard pokaže, da je od začetka 70. let 20. stoletja, ko je psiholog David McClelland v študiji Testing for competence rather than for intelligence ostro kritiziral nazore o prirojeni inteligenci, pojem kompetence izgubil emancipativno razsežnost in postal nepogrešljivo sredstvo psihološke industrije, ki zasebno srečo, družbeno varnost in poklicni uspeh zvede
Original price was: 20,00€.Current price is: 16,00€.
Wolfgang Reinhard
Od začetkov do sedanjosti
Knjiga Zgodovina moderne države. Od začetkov do sedanjosti prinaša kratek, vendar izjemno informiran pregled zgodovine moderne države in analizo njene trenutne razvojne stopnje. Reinhard najprej poda konceptualno opredelitev države in jo razmeji od ostalih oblik politične organiziranosti, kot sta imperij ali republika. Po njegovem naj bi bila država specifično evropska institucija, ki je lahko nastala
Original price was: 17,00€.Current price is: 13,60€.
Eleanor Rosch, Evan Thompson, Francisco J. Varela
Kognitivna znanost in človeško izkustvo
Model »udejanjenja« oz. »utelešenja« mišljenja, ki ga v knjigi Utelešeni um predstavijo Varela (nevroznanstvenik), Thompson (filozof) in Rosch (psihologinja), lahko označimo za eno najbolj domiselnih teoretsko-pragmatičnih alternativ klasični kognitivni znanosti, ki je v zadnjih letih prerasla v uspešen in perspektiven raziskovalni program, znan pod imenom »4EA«. Za razliko od klasičnih pristopov, ki človeškega duha pojmujejo
Original price was: 40,00€.Current price is: 32,00€.
Félix Guattari, Gilles Deleuze
Kapitalizem in shizofrenija
Knjiga Anti-Ojdip iz leta 1972 predstavlja prvi del velikega projekta francoskega filozofa Gillesa Deleuza in francoskega psihonalitika Felixa Guattarija z naslovom Kapitalizem in shizofrenija. Izhodišče Anti-Ojdipa je predvsem kritika Freudove psihoanalize, ki željo pojmuje kot manko, norost smatra kot odklon, ki ga je mogoče ozdraviti, in konstitucijo nezavednega izpeljuje iz družinske situacije, iz trikotnika mame,
Original price was: 40,00€.Current price is: 32,00€.
François Jacob
Zgodovina dednosti
Jacobova zgodovina biologije sledi razvoju znanosti o življenju od renesančnih legend do molekularne revolucije. Ponuja tako stvarne podatke o materialnih odkritjih kakor pretanjeno analizo razvoja pojmov, s katerimi operira biologija skozi stoletja. Jacobova posebnost je prav čut znanstvenika za težo pojmov, za konceptualne strukture, na katerih temelji vsa raziskovalna in miselna dejavnost znanosti. Zaradi Jacobove
Original price was: 30,00€.Current price is: 24,00€.
Friedrich Wilhelm Joseph Schelling
Knjiga vsebuje prevode treh spisov nemškega filozofa Friedricha Wilhelma Josepha Schellinga. Prevedena dela so izbor najzgodnejših Schellingovih objav in ponujajo celovit pregled razvoja filozofove misli v njegovih prvih fazah (1794–1795). V spisu z naslovom »O možnosti forme filozofije nasploh« Schelling svoje ukvarjanje s Kantovo filozofijo prvič formulira v fichtejevskem pojmovnem okviru in razvije lastno razumevanje
Original price was: 20,00€.Current price is: 16,00€.
Jean-Jacques Rousseau
Razprava, v kateri je Rousseau odgovarjal na vprašanje: “Kakšen je izvor neenakosti med ljudmi in ali jo upravičuje naravni zakon?,” je bila napisana leta 1753. Odgovor o viru zla, ki prežema domala vse segmente družbe, je zajet v sami ideji neenakosti. Neenakost je dvojna: naravna ali fizična ter moralna ali politična. Težave, ki tarejo človeštvo
Original price was: 20,00€.Current price is: 16,00€.
Barry Hymer, Roger Sutcliffe
Zelo kratek uvod
Priročnik za poučevanje filozofije. Filozofijo za otroke je zasnoval ameriški filozof Matthew Lipman na koncu šestdesetih let prejšnjega stoletja, od takrat pa se je razširila po vsem svetu in postala tista nova praksa filozofije, ki ji Unesco posveča največ pozornosti v svojih poročilih o stanju filozofije. Temelji na prepričanju, da si otroci po naravi zastavljajo
Original price was: 14,00€.Current price is: 11,20€.
Colin Yallop, Michael A. K. Halliday
Kratek uvod
Avtorja skozi prizmo (britanskega) funkcionalizma med drugim razmišljata o »predpisovalni etimologiji«, predpisovalnosti v leksiki in slovnici ter na podlagi predpostavke o družbenosti jezika demistificirata nekatere vidike jezikovnih avtoritet. Kljub zaznavni polemiki z racionalističnim pogledom na jezik je delo zasnovano na vsakomur dostopen, nepretenciozen, a hkrati znanstveno rigorozen način. Britanec Michael A. K. Halliday (1925–), avtor
Original price was: 14,00€.Current price is: 11,20€.
Khalid Koser
Zelo kratek uvod
Migracije in integracija migrantov so med najbolj žgočimi in spornimi vprašanji, s katerimi se danes soočamo po vsem svetu. Politična retorika, medijska pozornost in zanimanje širše javnosti vplivajo na mednarodno razpravo, ki je vse prevečkrat neutemeljena in enostranska. Khalid Koser v novi izdaji pričujoče knjige govori o nedavnem vzponu globalnih migracij, zlasti pa o dramatičnem
Original price was: 14,00€.Current price is: 11,20€.

Nakupovalna košarica

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping