Ekonomija

Zbornik
Korpusno jezikoslovje, ki je bilo dolgo časa zgolj metodologija, se zdaj končno razvija v ločeno raziskovalno izhodišče. Utemeljeno je strogo empirično in jezik raziskuje izključno na podlagi besedil, katerih celota tvori diskurzni univerzum in ki jih za doseganje ciljev raziskovanja združujejo v uporabne korpuse. Korpusno jezikoslovje se zanima predvsem za pomen. Pomen besed, fraz, segmentov
8,00
Philippe Van Parijs
Predlog univerzalnega temeljnega dohodka
Delo Brezplačno kosilo za vse? je zbornik tekstov pomembnih političnih teoretikov, ekonomistov in sociologov o daljnosežnem političnem ukrepu – ideji univerzalnega temeljnega dohodka, s katero bi dosegli večjo družbeno solidarnost in enakost. Prvi in hkrati najdaljši prispevek, ki zagovarja idejo univerzalnega temeljnega dohodka, je napisal Philippe Van Parijs in je zasnovan na zamisli, da bi
8,00
Ulrich Beck
Zmote globalizma — odgovori na globalizacijo
Beckova knjiga ponuja širok razmislek o fenomenu globalizacije, ki izhaja iz njegove teze o “drugi moderni” ter združuje sociološke, kulturološke in filozofske prvine. V delu, ki je napisano tako, da lahko doseže širši bralski krog, avtor ločuje med globalizmom in globalizacijo, zavrne zgolj ekonomska pojmovanja globalizacije, odganja strah pred macdonaldizacijo sveta in zagovarja tezo o
8,00
Robert Kurz
Postmoderna levica in estetizacija krize
Robert Kurz poskuša pokazati na teoretsko bedo in praktični konformizem tistih ostankov levičarske teoretske usmeritve, ki so pod imeni dekonstrukcija, feminizem, kulturne študije in nasploh postmoderna misel prenesli svoje boje na področje kulture in videza; ki vidijo v opustitvi eksplicitne kritike najbolj radikalno obliko kritike, v potrošništvu najbolj subverzivno orodje proti logiki potrošništva, v ambivalenci
8,00
Ulrich Beck
Na poti v neko drugo moderno
Knjiga Družba tveganja je, povsem po slučaju, izšla neposredno ob černobilski nesreči (leta 1986), kar je prispevalo k njeni izjemni odmevnosti, vendar je obenem zožilo njeno percpecijo. Njena teza je namreč veliko širša: strukturne spremembe sodobne družbe avtor poskuša dojeti kot nov korak procesa modernizacije, ki je šele sedaj prvič univerzalizirala svoje temeljno načelo. Tako
Jože P. Damijan
Damijanovo delo nam postreže s poglobljeno analizo politično-ekonomskih značilnosti majhnih držav, njihovih razvojnih možnosti in ekonomskih posledic vključevanja v svetovno trgovino. Bralec bo lahko izvedel, da so majhne države v povprečju enako razvite in stabilne kot velike ali pa da njihova velikost ne vpliva na izvozno usmerjenost, čeprav je vloga mednarodne trgovine pri njih pomembnejša
8,00
Gordon Tullock
Ekonomija vojne in revolucije
Gordon Tullock velja za enega izmed utemeljiteljev ekonomske teorije javne izbire (public choice) in enega redkih ekonomistov, ki se sistematično ukvarjajo s problemi nedemokratičnih režimov. Avtor poskuša izdelati ekonomsko teorijo tistih družbenih konfliktov, v katerih razreševanju prevladujejo nasilna sredstva. Iz svojih predpostavk izpelje t.i. paradoks revolucije, katerega osnovno sporočilo je, da za sodelovanje ljudi v
8,00
Ibn Haldun
Uvod v Knjigo primerov
Ibn Haldun (1332–1406) se je rodil na področju današnjega Tunisa in velja za praočeta znanstvenega zgodovinopisja, zgodovinarja, filozofa zgodovine, sociologa, ekonomista, politologa in antropologa. Njegovo najpomembnejše delo je obširno delo o zgodovini – Knjiga primerov in zbirka zgodnje in sledeče ji zgodovine v časih Arabcev, Nearabcev in Berberov ter najsilnejših vladarjev njihovega časa. Prav s
15,00
Albert O. Hirschman
Politični argumenti za kapitalizem pred njegovim zmagoslavjem
V delu Strasti in interesi avtor obravnava “politične argumente za kapitalizem pred njegovim zmagoslavljem” in na podlagi preučevanja politično-moralnega diskurza v obdobju od 16. do 18. stoletja postavi tezo, ki bi jo lahko razumeli kot alternativno tezi Maxa Webra glede ideoloških pogojev za nastanek kapitalizma. Medtem ko vidi Weber med srednjeveško religioznostjo in modernim duhom
8,00
James Fulcher
Zelo kratek uvod
James Fulcher, predavatelj sociologije na Univerzi Leicester (VB), se v knjigi ukvarja s temo, ki je zaposlovala mislece od Marxa in Webra do Cuddensa in Sorosa. Ne raziskuje le sodobnih problemov, kot sta globalizacija in ekološka kriza, ampak seže vse do primerov iz antičnega sveta. Obravnava različne krize kapitalizma, med drugim azijsko finančno krizo, propad
8,00
Douglass C. North
Avtor je ekonomski zgodovinar, ki je vzporedno s preučevanjem zlasti ameriške ekonomske zgodovine izoblikoval lastno ekonomsko teorijo inštitucij in zgodovinskega razvoja. Njegova teorija se je uveljavila do te mere, da velja North za utemeljitelja “nove inštitucionalne ekonomije” in da je leta 1993 prejel Nobelovo nagrado. Knjiga je njegovo temeljno teoretsko delo, ki je vseskozi tesno
8,00

Zbirke

Področja

Nakupovalna košarica

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping