Filozofija

Eva Illouz
Oblikovanje čustvenega kapitalizma
Eva Illouz je profesorica sociologije na Hebrejski univerzi v Jeruzalemu in gostujoča predavateljica na številnih uglednih univerzah po svetu. Izdala je več odmevnih knjig, med drugim Consuming the Romantic Utopia (1997), Oprah Winfrey and the Glamour of Misery (2003) in Saving the Modern Soul: Therapy, Emotions, and the Culture of Self-Help (2008). Knjiga Hladne intimnosti
8,00
Friderik Klampfer
Razprave iz bioetike
Friderik Klampfer predava etiko, politično in socialno filozofijo na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Je avtor Etiškega pojmovnika za mlade (2003) in soavtor (z Janezom Bregantom in Smiljano Gartner) Telovadnice za možgane: uvoda v kritično mišljenje (2008) ter številnih člankov s področja teoretične in praktične etike ter politične filozofije. Pričujoča knjiga prinaša izbor iz avtorjevih
15,00
Mladen Dolar
Foucaultova dediščina
Mladen Dolar je raziskovalec in predavatelj na Filozofski fakulteti v Ljubljani in redni gost univerz v Evropi in Ameriki, je eden najodmevnejših slovenskih filozofov. Osnovno področje njegovega preučevanja je sodobna francoska filozofija, zlasti lacanovska psihoanaliza, vendar mu prepoznavna teoretska širina omogoča, da v svoje delo z enako suverenostjo vključuje tako obravnavo klasičnih avtorjev, kot sta
15,00
Harry G. Frankfurt
Knjiga Razlog ljubezni temelji na seriji predavanj iz leta 2000, v katerih Harry G. Frankfurt poda strnjen povzetek svojega mišljenja. Ljubezen, ki tu očitno ni zgolj sinonim za čustveno navezanost na drugo osebo, Frankfurt razume kot edini način, kako lahko mi, končna umna bitja, iz bistveno naključnih danosti svojega življenja oblikujemo osebno identiteto in pridobimo
15,00
Axel Honneth
Reaktualizacija Heglove Pravne filozofije
Cilj knjige Trpeti zaradi nedoločnosti je skromen in obenem izjemno ambiciozen. Po eni strani skuša podati zgolj jasno in razmeroma razumljivo predstavitev Heglove Filozofije prava, ki je kljub splošni porasti zanimanja za Heglovo filozofijo ostala nekako v senci. Toda hkrati Honneth prepričljivo dokazuje, da nam ravno Heglova praktična filozofija ponuja bogato konceptualno orodje za analizo
8,00
Ur. Igor Primorac
Filozofska vprašanja
Kljub vseprisotnosti govora o terorizmu in množičnosti knjig, ki obravnavajo to tematiko, ter njegovem počeznem zavračanju, je na voljo izjemno malo knjig, ki bi pojav terorizma poskušale obravnavati samega po sebi, ga opredeliti, predstaviti njegove pojavne oblike, začrtati meje njegove sprejemljivosti oziroma pokazati, kaj je pravzaprav tisto, zaradi česar je nespremenljiv. Igor Primorac, v Izraelu
8,00
Paolo Virno
K analizi oblik sodobnega življenja
Paolo Virno sodi v generacijo radikalnih intelektualcev politične levice, ki so se pred trideset in več leti razšli s stališči levih političnih strank in začeli utemeljevati neposredno politično delovanje samoorganiziranega delavskega razreda. Pričujoče delo je niz 4 predavanj, ki so tematsko homogena in tvorijo enoten esej s težiščem v pojmih mnoštva (kot nasprotja ljudstva) in
8,00
John Harris
Uvod v medicinsko etiko
Knjiga Vrednost življenja se ukvarja z vrednotenjem človeških življenj, kot ga je mogoče v raznovrstnih oblikah razbrati zlasti v izbirah in odločitvah akterjev sodobne medicine. Neizogibne odločitve o življenju in smrti slonijo na sodbah o tem, čigavo življenje je vredno rešiti in za kakšno ceno. Slednje pa spet na bolj ali manj jasnih predstavah o
8,00
Étienne Balibar
Francoski filozof Étienne Balibar je slovenskim bralcem znan predvsem kot pripadnik Althusserjeve šole, ki je v šestdesetih letih vpeljala strukturalistično branje Marxa. Ohranil je temeljno držo, ne da bi se težišče njegovega raziskovanja o mejah demokracije, vprašanjih politike in političnega ter razmejitvi družbenega kaj bistveno premaknilo. Delo Marxova filozofija ima dvojen namen. Lahko ga obravnavamo
8,00
Igor Primorac
V prvem delu knjige avtor analizira ključne poglede na človeško spolnost, ki je običajno povezana s poroko in potomstvom, z romantiko in hedonizmom in obravnava delitev na naravno in nenaravno spolnost, perverzij, itd. V drugem delu pa razpravlja o moralnem vrednotenju monogamije, prešuštva, prostitucije, homoseksualnosti, pedofilije, spolnega nadlegovanja in posilstva. Njegovo neprikrito zagovarjanje hedonističnega pogleda
8,00
Jon Elster
Študije o subverziji racionalnosti
Knjiga se prične s poglobljenim kritičnim pregledom sodobne teorije racionalnega odločanja oziroma delovanja posameznikov in skupin. V nadaljevanju se avtor loteva treh fenomenov, ki jih ni mogoče razložiti v okviru izhodišč teorije racionalnosti: duševnih in družbenih stanj, ki ne morejo nastati namerno, ampak le kot stranski proizvod dejavnosti, usmerjene h kakemu drugemu cilju; fenomena “kislega
8,00
Jean Léon Beauvois
Analiza podrejanja
Avtor je profesor socialne psihologije na univerzi v Grenoblu, pisec številnih strokovnih knjig in eden najvidnejših predstavnikov “francoskega pristopa” k analizi obnašanja. Tema knjige o liberalni sužnosti, ki z naslovom hote aludira na La Boétijevo razpravo, je dvojna: najprej avtor preučuje razloge, zakaj so se ljudje v določenih okoliščinah, včasih celo “svobodno” pripravljeni podrediti volji
8,00
Zbornik
Besede, dejstva, misli
Zbornik bralcem nudi vpogled v kontroverzen odnos filozofa Martina Heideggra do fašizma, o čemer se je predvsem v Franciji razvnela goreča diskusija, ki je angažirala nekatera najslovitejša imena sodobne filozofije, dregnila v mnoge nevralgične točke naše sodobnosti in na novo zastavila vrsto načelnih vprašanj. Zbornik prinaša izbor tekstov, ki problema ne odpravijo hitro in enostransko,
8,00
Zbornik
V zborniku je prevedenih devet temeljnih tekstov, ki na različne načine pristopajo k problemu metafore. Vsebina izbranih razprav zajema ontološka, epistemološka in estetska vprašanja, povezana s teorijo metafore. Poudarek zbornika je predvsem na predstavitvi sodobnejših dosežkov: predstavljena je interakcijska teorija metafore, ki sta jo razvila M. Black in I. A. Richards, kot tudi Beardsleyjeva teorija
8,00
Zbornik
Ko se je Kaspar Hauser 26. maja 1828 ob štirih popoldne pojavil na nürnberškem trgu, je po eni strani nastopil kot povsem nenadejana in tuja prikazen, kot bitje z drugega planeta, po drugi strani pa je obenem stopil na mesto, ki je že pripravljeno čakalo nanj; kot popolni tujek je stopil na dobro znani kraj,
8,00

Zbirke

Področja

Nakupovalna košarica

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping