Krt

Srečo Dragoš
Socialni koncepti do druge svetovne vojne
Delo Sreča Dragoša govori o katoliškem socialnem nauku in socialnih idejah, ki so se pojavile v slovenskem prostoru v času od konca devetnajstega stoletja do leta 1941. To je bilo obdobje spreminjanja strukture slovenske družbe in zapletenih odnosov cerkvenih akterjev do takratnih modernizacijskih procesov. Avtor prikaže, kako so se na Slovenskem razvile struje oz. različni
8,00
Zbornik
V zborniku je prevedenih devet temeljnih tekstov, ki na različne načine pristopajo k problemu metafore. Vsebina izbranih razprav zajema ontološka, epistemološka in estetska vprašanja, povezana s teorijo metafore. Poudarek zbornika je predvsem na predstavitvi sodobnejših dosežkov: predstavljena je interakcijska teorija metafore, ki sta jo razvila M. Black in I. A. Richards, kot tudi Beardsleyjeva teorija
8,00
Robert A. Dahl
Avtor sodi v sam vrh mednarodne politologije, kar potrjuje dejstvo, da so njegova dela prevedena v vse pomembne svetovne jezike. S svojo deskriptivno metodo je utrl pot t.i. empirični teoriji demokracije. Knjiga se uvršča med najbolj znana in najkvalitetnejša dela o demokraciji in njeni teoriji po II. svetovni vojni in sodi v zgodnje obdobje avtorjevega
8,00
Ali H. Žerdin
Čas odbora za varstvo človekovih pravic
Knjiga nekdanjega novinarja Radia Študent Alija H. Žerdina popisuje dogodke slovenskega javnega življenja, ki so danes padli že skorajda v pozabo, čeprav je od njih minilo komajda desetletje in čeprav se vsi nenehno sklicujejo nanje. O teh dogodkih in tem obdobju je bilo seveda napisanih in izdanih že več knjig, ki pa se praviloma omejijo
8,00
Thomas Luckmann
Delo Nevidna religija sodi med klasične tekste novejše sociologije religije. Luckmann prepričljivo zavrne nekoč (in še danes) prevladujoče reduciranje “problema religije v sodobni družbi” na cerkveno religijo in religioznost. Prvi je jasno prikazal zvezo med moderno družbeno strukturo, novo družbeno obliko religije – kot “privatizirane”, nevidne religije – in njeno glavno temo – avtonomnega posameznika.
8,00
Zbornik
Ko se je Kaspar Hauser 26. maja 1828 ob štirih popoldne pojavil na nürnberškem trgu, je po eni strani nastopil kot povsem nenadejana in tuja prikazen, kot bitje z drugega planeta, po drugi strani pa je obenem stopil na mesto, ki je že pripravljeno čakalo nanj; kot popolni tujek je stopil na dobro znani kraj,
8,00
Zbornik
Študije o
V Študijah o “Demokraciji v Ameriki” so zbrani prispevki najpomembnejših interpretov Tocquevillovega opusa. Prvi del, z naslovom “Nastajanje Demokracije v Ameriki” Andréja Jardina, opisuje genezo besedila v povezavi z avtorjevo biografijo in siceršnjim ustvarjanjem. Drugi del, ki prinaša prevod izbranih poglavij iz dela Nastajanje Tocquevillove Demokracije v Ameriki Jamesa T. Schleiferja, nudi vpogled v terminološko
8,00
Alexis de Tocqueville
V drugem delu Demokracije v Ameriki Tocqueville obravnava tudi splošnejša vprašanja v zvezi z nastankom demokratičnih družb. Razmišljanja o njih so v nadaljevanju besedila vse izrazitejša, čeprav je obravnava ameriških institucij in političnega življenja še vedno jedro dela. V drugi “Demokraciji” mu opazovanje ameriških naravi in miselnosti sicer še služi za posploševanja o demokratičnih družbah,
8,00
Alexis de Tocqueville
Osrednje vprašanje avtorjevega intelektualnega delovanja je bil prehod od aristokratske družbe k demokratični. Na potovanjih po Ameriki, na osnovi katerih je delo nastalo, se mu je Amerika kazala kot stabilna demokratična družba, medtem ko se je Francija že štirideset let opotekala v prehodnem revolucionarnem obdobju. V Ameriki je bila zaradi posebnih okoliščin demokracija uvedena neposredno
8,00
Jože P. Damijan
Damijanovo delo nam postreže s poglobljeno analizo politično-ekonomskih značilnosti majhnih držav, njihovih razvojnih možnosti in ekonomskih posledic vključevanja v svetovno trgovino. Bralec bo lahko izvedel, da so majhne države v povprečju enako razvite in stabilne kot velike ali pa da njihova velikost ne vpliva na izvozno usmerjenost, čeprav je vloga mednarodne trgovine pri njih pomembnejša
8,00
Gordon Tullock
Ekonomija vojne in revolucije
Gordon Tullock velja za enega izmed utemeljiteljev ekonomske teorije javne izbire (public choice) in enega redkih ekonomistov, ki se sistematično ukvarjajo s problemi nedemokratičnih režimov. Avtor poskuša izdelati ekonomsko teorijo tistih družbenih konfliktov, v katerih razreševanju prevladujejo nasilna sredstva. Iz svojih predpostavk izpelje t.i. paradoks revolucije, katerega osnovno sporočilo je, da za sodelovanje ljudi v
8,00
Apicij
Apicijeva knjiga receptov je za sodbnega bralca posebno presenečenje. Gre za odkritje zgodnje mediteranske kuhinje brez ameriškega krompirja, paradižnika, koruze in sladkorja; neizrazit pomen česna pri Apiciju in odsotnost ameriških kultur, ki so osnova današnje mediteranske kuhinje, kaže po drugi strani na poseben vidik ekoloških sprememb. Drugo odkritje so divje travice, ki jih lahko še
8,00
Zbornik
Zbornik, ki je vsebinsko razdeljen na pet delov, nas v prvem delu seznanja z volilnimi zakoni in sistemi volitev – tako večinskimi kot predstavniškimi (sistemi sorazmernega zastopništva), drugi del govori o zastopanosti manjšin (žensk) in volilnih sistemih, tretji del o volilnih kampanjah, četrti o volilnem sistemu, ki je v veljavi v Sloveniji, zadnji, peti del
8,00
Zdenko Kodelja
Knjiga v nasprotju s tradicijo pedagoške vede, ki vselej, ko govori o objektu vzgoje, misli izključno na otroka, postavlja tezo o vzgojitelju kot objektu vzgoje. Z uporabo konceptualnega aparata psihoanalize in filozofije avtor prepoznava vzgojitelja kot objekt, postavljen na mesto gojenčevega ideala jaza. Analizira dva paradigmatska primera pedagoških diskurzov – klasično besedilo iz katoliške tradicije
8,00
Gorazd Makarovič
Odnos do časa kot okvir in sestavina vsakdanjega življenja
Avtor Gorazd Makarovič v knjigi obravnava odnose do časa, ki so se oblikovali v zgodovinskem razvoju pri prebivalstvu na ozemlju današnje Slovenije in na sosednjih mejnih ozemljih od šestega stoletja do danes. Poudarek je na soodnosih med pojmovanji časa in vsakdanjim življenjem, pri čemer pojem “vsakdanje življenje” pomeni kulturne oblike v dnevnih, tedenskih, letnih in
8,00

Zbirke

Področja

Nakupovalna košarica

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping