Krt

Kenneth James Dover
Avtor knjige je priznan helenist in filolog, njegovo delo Grška homoseksualnost pa je v kratkem zaslovelo kot temeljno delo o pomembnem elementu grške kulture – homoseksualnosti. Pojav homoseksualnosti v antični Grčiji obravnava brez predsodkov in moralnih obsodb. Navedena dejstva in na njih temelječa argumentacija predstavljajo pomemben korak k razumevanju tega fenomena in s tem tudi
8,00
Gregor Tomc
Kultura v modernem svetu
Avtor Gregor Tomc v svoji študiji kulture v modernem svetu stoji na stališču, da šele sprijaznenje s profanostjo sveta omogoča polno doživljanje življenja na kontinuumu med kulturo in ustvarjalnostjo, tradicijo skupnosti in inovacijo osebe. “Da bi lahko živel človeka vredno življenje, se moram najprej odreči (religiozni) ideologiji, ki me pomanjšuje, vzpostaviti jasne meje do iluzornega
8,00
Jacques Derrida
Knjiga tekstov avtorja, ki je že od samega začetka skušal na različne načine prakticirati dekonstrukcijo instance knjige in sicer na različne načine: prvi stavek iz La Dissémination se glasi: “To (torej) ne bo knjiga.” Nadalje je preizkušal različne, nemogoče formate, vzporedno pisanje vsebinsko povsem heterogenih besedil v različne stolpce z različnimi pisavami, izdal knjigo, ki
8,00
Carl Schmitt
Ocene dela kontroverznega Carla Schmitta, enega najvplivnejših nemških mislecev dvajsetega stoletja, se raztezajo od priznavanja analitične in retorične briljance do obtoževanj, da je izdelal teoretsko podlago nacionalsocialističnega režima in kot “mefisto nemškega predhitlerjevskega časa” temu režimu priskrbel auro legitimnosti. Knjiga v prevodu prinaša tri sklope Schmittovih razpravljanj in sicer: Duhovnozgodovinski položaj današnjega parlamentarizma (1923), Pojem
8,00
Anka Vidovič Miklavčič
Pregled razvoja in dejavnosti mladinskih organizacij, društev in gibanj v liberalno-unitarnem in katoliškem taboru v letih 1929—1941 v jugoslovanskem delu Slovenije
Avtorica v svoji razpravi poda natančen pregled razvoja in dejavnosti mladinskih organizacij, društev in gibanj v liberalno-unitarnem in katoliškem taboru v letih 1929-1941 v jugoslovanskem delu Slovenije. V tem burnem obdobju naše zgodovine, za katero je bila značilna raznolikost organiziranja, množična društvena in strankarska dejavnost in težka gospodarska in politična situacija, se vsem naštetim vplivom
8,00
Zbornik
Klasične študije so – poleg tekstov, ki delujejo na simbolni ravni – področje refleksije vseh glavnih evropocentričnih interpretativnih mitov: cikličnosti, evolucije, konca zgodovine in seveda osrednjega evropskega mita, mita zgodovine. In v te študije so ob koncu šestdesetih in na začetku sedemdesetih let vstopile tudi ideološko zaznamovane, s sodobnim feminizmom povezane študije o ženskah v
8,00
Mary Wollstonecraft
Delo Mary Wollstonecraft Zagovor pravic ženske kot eno najpomembnejših (za nekatere pa temeljno) delo angloameriškega feminizma, je pomembno tako v odnosu do francoske revolucije kot politične teorije nasploh. Prvič je bilo izdano leta 1792 in poleg zgodnjefeminističnih idej o enakem izobraževanju moških in žensk, zavračanju moške intelektualne superiornosti ter pravno in ekonomsko neustreznem položaju žensk
8,00
Avrelij Avguštin
Avguštinovi spisi nedvomno spadajo med besedila, ki so pomembno vplivala na kulturno in politično zgodovino in zato stalno izzivajo tudi teoretske refleksije o svojih izvorih, strukturi, učinkih, kontekstu. Avrelij Avguštin (354-430) je temi o zakonskem stanu in poželenju, v katero je katoliška Cerkev vložila veliko teoretičnega in praktično vzgojnega prizadevanja, dal najpomembnejši del teološke osnove
8,00
Jelica Šumič-Riha, Rado Riha
Od avtoritete brez jamstva do pravila brez opore
Človekove pravice kot priviligirani predmet razprav osemdesetih let in nastanek “mladih” demokracij po padcu komunističnih režimov v deželah realnega in samoupravnega socialističnega režima sta botrovala reaktualizaciji in teoretskemu premisleku same ideje človekovih pravic. Avtorja knjige na začetku izpostavita mnenje G. Haarscherja, da je treba vir ideje o človekovih pravicah iskati v koincidenci neke določene predstave
8,00
Zbornik
Zbornik, ki povzema naslov dela Maxa Webra, poskuša na berljiv način predstaviti avtorje in dela, ki se ukvarjajo s profesionalizacijo politike. Vsebinsko je razdeljen na tri poglavja. V prvem so predstavljeni avtorji, ki se ukvarjajo z genezo profesionalizacije politike in jo obravnavajo v širšem konceptualnem okvirju. V drugem poglavju je poudarek na odnosu znanost-politika, kjer
8,00
Martin Jay
Če se danes ozremo nazaj in pogledamo, kaj je bilo najbolj prodornega in hkrati najbolj aktualnega v kritični teoriji družbe, gotovo še posebej izstopa ime Theodorja W. Adorna, ki ga od ostalih predstavnikov te šole loči neka nepopustljivost, ki mu ni dovoljevala dajanja preprostih enoznačnih odgovorov. Adornov esejističen, težko ujemljiv način mišljenja predstavlja glavno oviro
8,00
Friedrich August von Hayek
Napake socializma
F. A. Hayek, dunajski ekonomist, je s svojimi številnimi deli zajel mnoga področja (ekonomija kot informacijski problem, subjektivizem in metodološki individualizem, cenovni sistem kot komunikacijsko omrežje, intertemporalna struktura kapitala, teorija denarja, teorija konjunkture…). V svoji knjigi dokazuje, da je naša civilizacija zavezana kapitalizmu, in sicer ne le, ko gre za njen nastanek, ampak tudi ko
8,00
Edmund Burke
… in o ravnanju nekaterih londonskih družb v zvezi s tem dogodkom
Ob dvestoti obletnici francoske revolucije je izšlo delo sira Edmunda Burkea, ki so ga kritiki označili kot “manifest protirevolucije.” Avtor spremne študije Tomaž Mastnak potrjuje to oceno, ki kaže tako na naravo besedila kot tudi označuje njegovo historično vlogo. Burke kot klasik konservativizma in kontroverzen politik s svojo kritiko preseneti vse “prijatelje svobode” in njegova
8,00
Maximilien Robespierre
S francosko revolucijo leta 1789 se v zgodovini rojeva nov lik — lik revolucionarja. Vendar je ena od ugank te revolucije to, da je, v nasprotju z vsemi revolucijami, ki so ji sledile in jim je na nek način služila kot paradigma, niso niti pripravili niti si je niso zamislili revolucionarji. Robespierre je utelešenje francoske
8,00
John Keane
Civilna družba od zgodnje moderne do poznega socializma
Eseji v knjigi obravnavajo nekatere osrednje teme demokratične misli od osemnajstega stoletja dalje. Trezno preučujejo nevarnosti, s katerimi se soočajo demokratične institucije Evrope devetdesetih let in predlagajo nov način razmišljanja o tem, kako zagotoviti preživetje in prihodnjo rast demokracije. Dvajseto stoletje se od ostalih razlikuje po tem, da skoraj vse vlade, stranke in gibanja poudarjajo,
8,00

Zbirke

Področja

Nakupovalna košarica

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping