Temeljna dela

Michel Foucault, Noam Chomsky, Paolo Virno
Knjigo sestavljata dve besedili, ki sta uredniško združeni: besedilo, ki je nastalo po magnetogramskem zapisu edinega pogovora med Chomskym in Foucaultom pred tridesetimi leti na nizozemski televiziji, O človeški naravi: Pravičnost proti moči, in monografijo Paola Virna, Družbene vede in »Človeška narava«, ki deluje kot obsežen kritični komentar istih vprašanj, ki sta jih v pogovoru
8,00
Étienne Balibar
Knjiga z naslovom Lockova iznajdba zavesti je obsežen komentar 27. poglavja »O identiteti in različnosti« Lockovega najpomembnejšega besedila Eseja o človeškem razumu. Knjiga je razčlenjena na več delov. Poleg uvodnega besedila Étienna Balibarja z naslovom Lockova razprava o identiteti in besedila Lockovega izvirnika s vzporednim prevodom v slovenski jezik, vsebuje knjiga prevode krajših izsekov v
8,00
Thomas Hobbes
Elementi naravnega in političnega prava, 1. del
Človekova narava (Human nature) predstavlja prvi del Hobbesove knjige Elementi naravnega in političnega prava iz leta 1640 in je kot rokopis krožila v javnosti in brez njegovega dovoljenja od približno leta 1650. Ker avtor sam ni nikoli pokazal zanimanja za avtorizirano izdajo Elementov, je prvo integralno izdajo uredil Ferdinand Tonnies leta 1889 na podlagi primerjalnih
15,00
Luigi Luca Cavalli-Sforza
Knjiga Geni, ljudstva in jeziki obravnava človeško evolucijo s stališča antropološke genetike in glede na interdisciplinarno zasnovo gradi tudi na spoznanjih z drugih področij, predvsem arheologije in jezikoslovja. Avtor na bralcu prijazen in iskriv način predstavi človekov genetski razvoj – ki ga proučuje v njegovi interakciji s kulturnim in tehnološkim razvojem – v obdobju zadnjih
15,00
Hannah Arendt
Šest vaj v političnem mišljenju
Na eno od vprašanj, ki ji ga je zastavil Günter Gaus v najbolj znanem od njenih petih televizijskih intervjujev, je Hannah Arendt odgovorila: “Sprašujete me po učinkih mojega dela na druge. Če smem zveneti nekoliko ironično, to je moško vprašanje. Moški zmeraj hočejo biti tako grozno vplivni, sami pa se mi to zdi nekako postransko.
15,00
Paola Cavalieri
Za razširjeno teorijo človekovih pravic
Avtorica Paola Cavalieri je mednarodno priznana strokovnjakinja na področju praktične etike, skupaj s Petrom Singerjem je soavtorica nagrajene knjige The Great Ape Project (1993) in je urednica mednarodne filozofske revije Etica & Animali. O ugledu, ki ga uživa v mednarodni strokovni skupnosti, najbolje priča dejstvo, da so knjigo Živalsko vprašanje prevedli tudi v angleški jezik,
8,00
Charles Sanders Peirce
Charles S. Pierce je, poleg Williama Jamesona, njegovo delo Pragmatizem je izšlo pri Založbi Krtina leta 2002, eden izmed začetnikov in utemeljiteljev ameriške filozofske šole imenovane pragmatizem. Njeno bistvo lahko ponazorimo s Piercevo trditvijo: “Mnenje, s katerim se bodo na koncu strinjali vsi, ki raziskujejo, je tisto, kar nam pomeni resnica, in objekt, ki je
8,00
Avguštin
V razpravi o svobodni izbiri Avguštin podaja svoj odgovor na večno zagato krščanskega boga: kako uskladiti njegovo domnevno neskončno dobroto in nesporno dejstvo, da je v njegovi stvaritvi toliko zla. Proti tedaj razširjenemu manihejskemu stališču Avguštin dokazuje, da zlo ne more biti del božje narave, temveč so ga v svet vnesla dobra bitja sama. Biti
8,00
Edward Sapir
Knjiga Jezik. Uvod v proučevanje govora je znamenito delo ameriškega jezikoslovca Edwarda Sapirja in velja za klasično besedilo s področja splošnega jezikoslovja antropološke usmeritve. V njem so na osnovi angleščine in drugih evropskih jezikov pa tudi mnogih jezikov ameriških Indijancev predstavljene in razložene temeljne lastnosti jezika kot vsemu človeštvu skupnega, tj. univerzalnega sredstva komunikacije, ki
8,00
John Stuart Mill
Utilitarizem Johna Stuarta Milla, ta drobni in nepretenciozni spis, velja danes, stoletje in pol po nastanku, za enega temeljnih kamnov moralne filozofije. Občudovalci ga postavljajo ob bok tako monumentalnim delom, kot sta Aristotelova Nikomahova etika in Kantova Utemeljitev metafizike nravi. Z letnico izida 1861 se spis tako kronološko umešča med dve drugi prelomni deli, odmeven
15,00
Manfred Frank
Delo Manfreda Franka, ki je eden najbolj znanih sodobnih nemških filozofov, je povzetek predavanj, ki jih je imel avtor leta 1984 na ženevski univerzi. Naslavlja se na razmeroma nepoučenega bralca, ki mu poskuša predstaviti osnovne miselne motive Schellingove filozofije in ga vpeljati v samostojno branje tekstov. Schellingovo filozofijo nam avtor predstavi tako, da jo najprej
8,00
William James
Pragmatizem je najbolj znano strogo filozofsko delo ameriškega filozofa in psihologa Williama Jamesa. V njem povzame idejo C. S. Peircea, da je pomen konceptov povezan z njegovimi praktičnimi posledicami, le da tej opredelitvi da drugačno rabo. Če je Peirce sodobni izvor pragmatizma, James pragmatizem umesti na intelektualni zemljevid dobe in ga deloma premesti na področje
8,00
Martin Luther
Teološko politični spisi
Tukaj stojim smo poimenovali izbor tistih Luthrovih teoloških spisov, ki zaznamujejo Luthrovo mesto v krščanstvu, kar je posebej pomembno pri tolmačenju slovenske reformacije, obenem pa nam omogočajo razumeti njegov vpliv na filozofsko misel, zlasti na nemško klasično filozofijo. Izbor obsega integralna besedila, ki so v veliki večini prevedena prvič. Potem, ko je papež Leon X.
8,00
Albert O. Hirschman
Politični argumenti za kapitalizem pred njegovim zmagoslavjem
V delu Strasti in interesi avtor obravnava “politične argumente za kapitalizem pred njegovim zmagoslavljem” in na podlagi preučevanja politično-moralnega diskurza v obdobju od 16. do 18. stoletja postavi tezo, ki bi jo lahko razumeli kot alternativno tezi Maxa Webra glede ideoloških pogojev za nastanek kapitalizma. Medtem ko vidi Weber med srednjeveško religioznostjo in modernim duhom
8,00
Gottlob Frege
Gottlob Frege (1848-1925), mislec na presečišču med matematiko in filozofijo, je eden od utemeljiteljev sodobne matematične logike in nasploh tako imenovane analitične filozofije. Sam si je proti poskusom psihološke utemeljitve logike prizadeval pokazati objektivno veljavnost zakonov mišljenja. Osnove aritmetike iz leta 1884 so posvečene definiciji števila. V uvodnem delu, ki se bere kot dobro napisan
8,00

Zbirke

Področja

Nakupovalna košarica

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping