Forum DUHOVI V MOŽGANIH: NEVROZNANOST IN FILOZOFIJA

Založba Krtina vas ob izidu prevoda knjige Antonia Damasia, Iskanje Spinoze. Veselje, žalost in čuteči možgani, vabi na forum Duhovi v možganih: nevroznanost in filozofija. Razprava se bo osredotočila na prednosti, težave in specifike sodelovanja med različnimi znanostmi (nevrologija, psihologija in filozofija) pri razumevanju narave in delovanja duševnih pojavov, zlasti čustev in občutkov. Kot osnova za diskusijo bo služil pravkar izdani prevod knjige nevrologa Antonia Damasia, v kateri avtor, vodja Inštituta za možgane in kreativnost Univerze Južne Karoline v ZDA in eden vodilnih raziskovalcev na področju nevrobiologije duševnih procesov, na zanimiv način povezuje filozofska razmišljanja o čustvih in občutkih z rezultati aktualnih znanstvenih raziskav možganov. Gosti foruma bodo naravo čustev in občutkov osvetlili z različnih znanstvenih zornih kotov in obenem skušali odgovoriti, v kolikšni meri (če sploh) je dialog med različnimi znanostmi pri obravnavanju duševnosti možen, kako ga doseči in zakaj je takšen interdisciplinaren pristop (ne)zaželen.

Moderator: dr. Urban Kordeš
Urban Kordeš je kognitivni znanstvenik in metodolog. Zaposlen kot predavatelj in raziskovalec na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Je predsednik programskega sveta novega medfakultetnega študija Kognitivne znanosti na Univerzi v Ljubljani in predsednik Slovenskega društva za kognitivno znanost. Ukvarja se s proučevanjem človekovega neposrednega doživljanja in povezovanjem spoznanj različnih znanosti v celovitejše vedenje o duševnih procesih.

Gosti:
dr. Maja Bresjanac

Maja Bresjanac je zdravnica in doktorica nevrobiologije, zaposlena kot izredna profesorica patološke fiziologije na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Soustanoviteljica in prva predsednica Sinapse, Slovenskega društva za nevroznanost ter ustanovna članica Društva za kognitivno znanost. Aktivna članica odbora mednarodne organizacije za raziskovanje možganov za osrednjo in vzhodno Evropo (IBRO CEERC) in evropske zveze za možgane Dana (EDAB). Posveča se raziskavam mehanizmov okvar živčevja in možnosti njihovega diagnosticiranja ter morebitnega zdravljenja.

dr. Olga Markič

Olga Markič je izredna profesorica za filozofijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Njeni glavni raziskovalni področji sta filozofija duha in filozofija kognitivnih znanosti, ukvarja pa se tudi z logiko in vprašanjem determinizma ter svobodne volje. Sodeluje pri pripravi medfakultetnega študija Kognitivne znanosti in je podpredsednica Društva za kognitivno znanost.

Milica Gregorič Kramberger
As. Milica Gregorič Kramberger je nevrologinja, ki končuje doktorat v Centru za kognitivne motnje Kliničnega oddelka za bolezni živčevja UKC v Ljubljani. Ukvarja se z nevrodegenerativnimi boleznimi, zlasti s področjem motenj spomina. Za študij nevrofizioloških mehanizmov demenc je prejela Prešernovo nagrado Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, podiplomsko pa se je izobraževala na prestižni ustanovi Institute of Neurology Queen Square v Londonu.

dr. Grega Repovš
Grega Repovš je psiholog in nevroznanstvenik. Zaposlen kot docent na Oddelku za psihologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani; je ustanovni član Društva za kognitivno znanost in predsednik Sinapse. Raziskovalno sodeluje z Inštitutom za klinično nevrofiziologijo pri proučevanju osnovnih kognitivnih procesov.

dr. Andrej Ule
Andrej Ule je redni profesor za analitično filozofijo in filozofijo znanosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Ukvarja se s socialno kognicijo, epistemologijo, kognitivno teorijo znanosti in Wittgensteinovo filozofijo jezika. Vodi interdisciplinarni projekt pri ARRS Metode raziskovanja kognitivnih pojavov in sodeluje pri pripravi medfakultetnega študija Kognitivne znanosti na Univerzi v Ljubljani.

VABLJENI – VSTOP JE PROST!

Nakupovalna košarica

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping