Forum Nacionalizem in slovenstvo

Spoštovani!

Vljudno vas vabimo k sodelovanju na forumu Založbe Krtina Nacionalizem in slovenstvo. Forum, ki ga prirejamo ob izidu knjige Nacionalizem britanskega sociologa Anthonyja D. Smitha, bo potekal v sredo, 23. novembra 2005, ob 19. uri v Cankarjevem domu v Ljubljani.

Nacionalizem nedvomno predstavlja osrednjo potezo družbe in politike v zadnjih dveh stoletjih, saj najbrž ni ideologije, ki bi premogla toliko moči in odmevnosti. Tudi takšne privlačnosti in hkrati odbijanja ne pozna nobeno drugo politično gibanje, noben drug simbolni jezik. Tako ne preseneča dejstvo, da grozote svetovnih vojn niso v nobeni meri zmanjšale, kaj šele odpravile njegove moči. Celo nasprotno, z vpletenostjo civilistov v totalno vojno je nacionalizem dobil nov zagon, novo moč in druga polovica dvajsetega stoletja je prinesla skoraj univerzalno sprejemanje nacional(istič)nih propozicij kot edinega temelja za izvajanje državne moči.

Toda navkljub tej njegovi “vseprisotnosti” se ob poskusu opredelitve nacionalizma kaj zlahka znajdemo pred zagato. Zdi se namreč, da nacionalizem ne premore neke konsistentne ideologije, še manj doktrine; da imamo, skratka, opraviti zgolj s skupom nereflektiranih občutenj, zamaskiranih v bolj ali manj kičasto retoriko. K težavnosti konceptualnega spoprijema z “najmočnejšim” od modernih fenomenov pripomore tudi dejstvo, da smo v realnosti soočeni z različnimi vrstami nacionalizmov. Da bi bila zagata še večja, imamo opravka tudi z zmedo glede opredelitve odnosa med narodom in nacionalizmom, kot tudi s problematičnostjo samega pojma narod.

Danes smo soočeni s takšnim nastopom nacionalizma, ki ne izhaja več iz ideologije naroda kot “najvišjega dobrega” in tako ne gradi na romantični “ljubezni do svojega naroda”, pa tudi ne na kolonialni ideologiji večvrednosti nasproti drugim. Opraviti imamo s fenomenom, kjer te ideje ne predstavljajo več izhodišča, temveč rezultat. Sodobna zatrditev domnevno prvotnih identitet predstavlja odgovor na internacionalizacijo kapitala in univerzalnost svetovnega trga.

Skratka, nacionalistični diskurz se vedno znova kaže kot legitimen in samoumeven, zato ga je težko analitično uloviti. Hkrati pa se sam nerad pusti umestiti pod nevšečno oznako nacionalizem, ki jo ponavadi prilepijo drugi. Nekateri vidijo nacionalizem skoraj povsod, drugi nikjer, a razprava o njem in o mejah njegove sprejemljivosti se zaostri šele, ko se s splošne ravni premaknemo h konkretnim dilemam, kakršni sta npr. priseljevanje in integracija tujcev. V takšnih primerih imajo nacionalistični argumenti veliko moč, čeprav njihovi zagovorniki hkrati zatrjujejo, da npr. “Slovencem nacionalizem nasploh ni v krvi”.

Na forumu bomo z gosti spregovorili o splošnih dilemah sodobnega nacionalizma, pa tudi o slovenskem nacionalizmu.

Povabili smo:

dr. Bojana Baskarja, Filozofska fakulteta;

dr. Staneta Grando, ZRC SAZU;

mag. Gorazda Kovačiča, Filozofska fakulteta;

dr. Borisa Paternuja in

dr. Rudija Rizmana, Filozofska fakulteta.

Forum bo moderiral Goran Forbici z Založbe Krtina.

Nakupovalna košarica

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping