Globalizirani islam

Naslov izvirnika: L’ Islam mondialise
Prevedla:
Katarina Rotar
Uredil:
Zdravko Kobe
Zbirka:
Področja: ,

Cena:

8,00

V delu Globalizirani islam Roy obravnava (geo)politične, sociološke, psihološke in tudi doktrinalne spremembe, ki se dogajajo v sodobnem islamskem svetu in se nazadnje odražajo tudi (čeprav seveda ne samo) v širjenju tako imenovanega muslimanskega fundamentalizma in naprej terorizma. V nasprotju s sliko islama kot vase zaprtega, negibnega in tradicionalističnega sveta, ki jo je pomagala razširiti teza o trku civilizacij, Roy izjemno prepričljivo dokazuje, da je radikalizacija islamskega fundamentalizma po eni strani posledica propada in torej šibkosti islama kot realnega političnega projekta, po drugi strani pa predvsem znamenje vedno večje oslabitve tradicionalnih kulturnih in socioloških modelov v islamskih deželah. Njegova teza se zelo poenostavljeno glasi, da so trenutni radikalni pojavi v islamu posledica vpliva zahodnih vzorcev (npr. individualna odločitev za religioznost, detradicionalizacija, terorizem kot orodje političnega boja), zaradi česar so trenutni politični, ekonomski in vojaški odgovori pogosto neustrezni.

Knjiga se opira na bogato literaturo in številne analize posamičnih primerov, napisana je v strokovnem, a vendar tekočem jeziku. Zapolnjuje ogromno vrzel, ki zeva v slovenskem knjižnem prostoru na področju sodobnega islama in je toliko bolj nedopustna, ker je islam po številnih plateh danes pomemben del evropske stvarnosti.

Krt 145
ISBN: 978-961-260-002-0
Ljubljana,
, 195 str.

Nakupovalna košarica

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping