Ne-ekonomija.

Digitalna ekonomija in paradoksi intelektualne lastnine
Naslov izvirnika: Not Economy. Economia digitale e paradossi della proprietà intellettuale
Prevedla:
Neža Čebron Lipovec
Spremna beseda:
Lenart J. Kučić
Zbirka:
Področja: , ,

Cena:

8,00

Delo Carla Formentija je posvečeno moralnim in političnim dilemam, v katere nas postavlja buren razvoj informacijske in komunikacijske tehnologije. Avtor poznavalsko, v zgoščeni obliki in razmeroma nepristransko povzema tehnološki razvoj, ekonomske podvige in pravne bitke, ki jih je v zadnjih desetih letih sprožil razvoj medmrežja, največjega tržišča na svetu. V tem okviru namenja posebno pozornost pojavu Napsterja, programju za izmenjavo datotek in pa razvoju odprtokodne programske opreme. Okoli teh jeder splete mrežo premislekov in vprašanj, ki se vsa sučejo okoli moralnosti in ekonomske smiselnosti prizadevanja za enostavno prenašanje načel zaščite avtorske intelektualne lastnine iz predigitalnih razmer v današnje digitalno okolje. Avtor opozarja, da tradicionalnih rešitev na področju avtorskega prava nikakor ne bi smeli imeti za naravno institucijo. Zgodovinski prikaz razvoja digitalnih tehnologij dopoljnjujejo krajša besedila nekaterih vpletenih oseb (predstojnik urada za varstvo osebnih podatkov, Stallmann, Lessig, Castels, menedžer IBM …) in najvidnejših italijanskih strokovnjakov za to področje. Posebej velja opozoriti na dodano besedilo, ki opozarja na dileme poblagovljenja kulturnih dobrin v javni lasti. Carlo Formenti (roj. 1947 v Zürichu) je začel kot sindikalni voditelj v železarski industriji, nato je dokončal študij politologije, postal znanstveni raziskovalec in publicist in zdaj je že več kot 10 let stalni sodelavec dnevnika Corriere della Sera. V svoji raziskovalno-publicistični dejavnosti se ukvarja predvsem z družbenimi in kulturnimi razsežnostmi novih IKT.

Med njegovimi deli so: Guerra virtuale e guerra reale, Riflessioni sul conflitto del Golfo (z M. Perniolo in J. Baudrillardom; 1991), Incantati dalla rete, Immaginari, utopia e conflitti nell’epoca di Internet (2000), Mercanti di futuro, Utopia e crisi della Net Economy (2002) in pričujoče Ne-ekonomija. Digitalna tehnologija in protislovja intelektualne lastnine (Not economy, Economia digitale e paradossi della proprieta intelettuale (2003)).

Krt 135
ISBN: 961-6174-81-9
Ljubljana,
, 219 str.

Nakupovalna košarica

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping