Novinarstvo

Zelo kratek uvod
Naslov izvirnika: Journalism. A very short introduction
Prevedel:
Andrej Adam
Uredil:
Marjan Šimenc
Strokovni pregled:
Marko Milosavljevič
Zbirka:
Področja:

Cena:

8,00

V obdobju, ko je svet postal globalen, so mediji naš vodič po njem, pa tudi tisti, ki oblikujejo naš pogled nanj. Novinarstvo je tako pomembno kot še nikoli poprej, knjiga Iana Hargreavesa pa je izvrsten vodič po hitrih spremembah, ki se dogajajo v svetu posredovanja informacij danes. Avtor sedanje dogodke osvetli iz zgodovinske perspektiv, besedilo pa strukturira okrog niza vprašanj, s katerimi se soočajo novinarji danes: krizi zaupanja, svobodi tiska, etični odgovornosti novinarjev, njihovi razpetosti med civilno družbo in državo, tesni povezanosti novinarstva in demokracije, medijskemu pokrivanja sodobnih vojn, varstvu zasebnosti, obscenosti v medijih, prihodnosti tiskanih medijev, vplivu medmrežja na tradicionalne medije prenašanja informacij itd. Avtorjeva analiza družbenih, političnih in ekonomskih determinant, dela njegovo predstavitev najpomembnejših vprašanj, sprememb in debat na področju novinarstva izredno zanimivo za slovenski prostor, v katerem so se z vstopom v EU intenzivirali procesi, ki že dobro desetletje določajo položaj novinarjev v Zahodni Evropi.

Ian Hargreaves s posebno avtoriteto lahko govori o novinarstvu, saj je bil sam eden vodilnih britanskih novinarjev. Bil je namreč vodja oddelka na BBC, namestnik odgovornega urednika časopisa Financial Times in odgovorni urednik časopisa Independent. Ta dolgoletna neposredna vključenost v razvoj sodobnega novinarstva da njegovemu pisanju posebno informiranost in avtentičnost. Trenutno je profesor novinarstva na univerzi v Cardiffu, kar besedilu da tudi potrebno širino in strokovno podkrepljenost ter njegovo analizo sodobnega novinarstva umesti v širok družben in ekonomski kontekst.

Kratka 5
ISBN: 978-961-6174-98-5
Ljubljana,
, 187 str.

Nakupovalna košarica

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping