Spol v politični teoriji

Naslov izvirnika: Gender in Political Theory
Prevedla:
Mojca Dobnikar
Strokovni pregled in spremna beseda:
Milica Antić Gaber
Zbirka:
Področja: , ,

Cena:

15,00

Spol v politični teoriji prinaša eno kompleksnejših in bolj poglobljenih razprav sodobne avtorice s področja feministične politične teorije. Knjiga je obširen pregled, analiza in kritično preizpraševanje tega, kar je v zadnjih desetletjih nastajalo na področju, ki ga sama avtorica poimenuje spol in politična teorija. Za potrebe predstavitve in analize različnih načinov konceptualizacij spola in spolne razlike v sodobni politični teoriji in filozofiji, je avtorica razvila kompleksni pojmovni aparat, ki ji omogoča natančno rekonstrukcijo stališč posameznih avtorjev in tradicij – tako tistih, ki so vprašanje spolne razlike in delitve družbenih vlog, ki je z njo povezana, prezrli, kakor tudi feministične teoretske zastavitve, ki so v zadnjih desetletjih to prezretje problematizirale. Knjiga je razdeljena na dva dela. V prvem opravi dekonstrukcijo brezspolne politične teorije in razčleni mrežo pojmov, ki so pomembni za določitev statusa žensk; v drugem, naslovljenem Rekonstrukcija političnega, pa v poglavjih posvečenih enakosti, pravičnosti, državljanstvu in reprezentaciji, analizira dosedanjo razpravo o teh vprašanjih in nakaže prihodnje naloge demokratične in egalitarne teorije.

Knjiga je napisana sistematično in mestoma celo didaktično oziroma shematično – torej tako, da bi lahko padlo na plodna tla in naletelo na razumevanje pri širokem spektru bralk in bralcev; od tistih, ki se s politiko ukvarjajo v vsakdanjem življenju, do tistih, ki jo gledajo od daleč, pa vse do tistih, ki jo skrbno spremljajo, analizirajo in preizprašujejo njeno delovanje. Knjiga mestoma kliče po novih premislekih o spolu v politični teoriji in analizi in bo koristno branje tudi za vse tiste, ki raziskujejo ženske v politiki, njihov položaj na tem področju in ovire na poti njihove večje prisotnosti.

Judith Squires je mednarodno priznana avtorica, ki se ukvarja s feministično politično teorijo, politikami spola ter teorijo demokracije in državljanstva. Je profesorica politične teorije in predstojnica Oddelka za politologijo na Univerzi v Bristolu (VB), kjer predava že od leta 1990. Je avtorica več znanstvenih monografskih publikacij, mdr. Gender in Political Theory (Polity Press, 1999) in The New Politics of Gender Equality (Palgrave Macmillan, 2007); ter sourednica Contesting Citizenship (Routledge, 2008); Feminisms (Oxford University Press, 1997), idr.

TD 44
ISBN: 978-961-260-018-1
Ljubljana,
, 351 str.

Nakupovalna košarica

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping