Vednost – oblast – subjekt

Prevedli:
Tomaž Erzar, Zdravko Kobe, Miha Kovač, Aljoša Kravanja, Simon Krek, Tanja Lesničar Pučko, Vesna Maher
Uredil:
Mladen Dolar
Zbirka:
Področja: , ,

Cena:

Original price was: 22,00€.Current price is: 17,60€.

Malo pred smrtjo (leta 1984) je Michel Foucault, eden najpomembnejših filozofov in zgodovinarjev 20. stoletja, celotno svoje delo opisal z namero »ustvariti zgodovino različnih načinov, kako v naši kulturi človeška bitja postanejo subjekti«. Te različne načine pa je strnil v tri ključne pojme: kako postanejo predmet vednosti; kako postanejo predmet delitvenih praks oblasti; in nazadnje kako se subjektivirajo v razmerju do samih sebe. Okoli teh treh ključnih pojmov – vednost, oblast, subjekt – je osredinjen tudi pričujoči izbor, ki poskuša predstaviti nekaj najpomembnejših krajših tekstov, predavanj in intervjujev, v katerih je Foucault na kratko strnil svoja bistvena razmišljanja in jih sam predstavil v obliki, namenjeni širši publiki. Tako ti krajši teksti in posegi predstavljajo najboljši uvod v Foucaultovo mišljenje.

Na začetku devetdesetih je založba Krt izdala izbor Foucaultovih tekstov pod tem naslovom (Vednost – oblast – subjekt, 1991), ta že davno pošla knjižica pa je odigrala ključno vlogo pri uvajanju Foucaulta v naš prostor. Predstavljala je prvo branje Foucaulta za vrsto generacij, delovala je kot inspiracija za nove premisleke oblasti in služila za vzvod kritične recepcije. Sedemnajst let kasneje je pred nami bistveno razširjena izdaja (štirinajst tekstov), ki je obenem bistveno ažurirana in posodobljena (tedaj npr. še ni bila na voljo kritična izdaja krajših Foucaultovih tekstov Dits et écrits, 1994), izbor pa je strukturiran tako, da se čimbolje dopolnjuje z drugimi prevodi Foucaultovih del v slovenščino, ki se jih je v teh sedemnajstih letih nabralo veliko.

Tekste je tako tedaj kot v tej novi izdaji izbral in uredil Mladen Dolar.

TD 40
ISBN: 978-961-260-012-9
Ljubljana,
, 315 str.

Nakupovalna košarica

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping