Zgodovina moderne države

Od začetkov do sedanjosti
Naslov izvirnika: Geschichte des modernen Staates: Von den Anfängen bis zur Gegenwart
Prevedel:
Marko Bratina
Uredil:
Jure Simoniti
Zbirka:
Področja: , ,

Cena:

Original price was: 17,00€.Current price is: 13,60€.

Knjiga Zgodovina moderne države. Od začetkov do sedanjosti prinaša kratek, vendar izjemno informiran pregled zgodovine moderne države in analizo njene trenutne razvojne stopnje. Reinhard najprej poda konceptualno opredelitev države in jo razmeji od ostalih oblik politične organiziranosti, kot sta imperij ali republika. Po njegovem naj bi bila država specifično evropska institucija, ki je lahko nastala zgolj v posebnih geografskih in ekonomskih pogojih, in sicer kot rezultat dediščine antike, zlasti cerkvene organizacije in tradicije rimskega prava, in kulture novejših ljudstev. Avtor spremlja vzpon moderne države od srednjega veka do razvitja v totalno državo. V zaključnem poglavju se posveti zatonu moderne države, ki po eni strani prevzema čedalje več funkcij in posameznika spremlja na vsakem koraku njegovega življenja, po drugi strani pa hkrati izgublja zmožnost samostojnega delovanja, saj je čedalje bolj podvržena prisili naddržavnih in poddržavnih, včasih celo povsem zasebnih izvorov pravil, tako da ji namesto političnega oblikovanja družbe ostaja le še vloga usklajevanja danih interesov.
Wolfgang Reinhard, zaslužni profesor za novejšo zgodovino na Univerzi v Freiburgu, se ukvarja s področji zgodovinske antropologije, primerjalne ustavne zgodovine in kulturno ekspanzijo Evrope.

 

MEDIJSKI ODZIVI:
, Aleš Mendiževec

Krt 182
ISBN: 978-961-260-103-4
Ljubljana,
, 114 str.

Nakupovalna košarica

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping