Globalno segrevanje

Zelo kratek uvod
Naslov izvirnika: Global Warming. A very short introduction
Prevedel:
Marko Šercer
Uredil:
Marjan Šimenc
Zbirka:
Področja:

Cena:

8,00

Globalno segrevanje je eno najbolj polemičnih znanstvenih vprašanj 21. stoletja. V zadnjih nekaj letih pa je postalo tudi eno najpomembnejših družbenih, ekonomskih in notranje- in zunanjepolitičnih vprašanj. Dotika se vseh področij človeške družbe in že zato vzbuja precej pozornosti v vseh družbenih krogih.

Delo Marka Maslina Globalno segrevanje ponuja zgoščen pregled problematike z več različnih zornih kotov. Skladno z obravnavano temo je namenjeno zelo širokemu krogu bralcev. Meteorologu bo poleg predstavitve zadnjih ugotovitev s področja naravoslovja ponudilo oris ekonomskih in političnih pogledov na globalno segrevanje. Družboslovcu bo poleg pregleda družboslovnih vidikov približalo ugotovitve s področja meteorologije, klimatologije, paleoklimatologije in drugih naravoslovnih znanosti, laičnemu bralcu pa bo v razumljivi in pregledni obliki predstavilo problematiko in ga napotilo na nadaljnje branje.

Čeprav je osnovni namen avtorja prepričati bralca, da globalno segrevanje in z njim povezane podnebne spremembe predstavljajo tveganje, ki ga moramo jemati resno in začeti ustrezno ukrepati, ne zapade v past pretirano poenostavljenega okoljevarstva. Bralcu ponuja zgoščen pregled področja, vsak posamezni vidik pa je predstavljen dovolj obširno in večplastno, da imajo svoj prostor v knjigi tudi problematične in polemične podrobnosti.

Ravno to ravnovesje med zgoščenostjo in korektnim obravnavanjem kompleksnih vprašanj je najpomembnejša odlika te knjige. V njej najdejo svoje mesto tako znanstveni podatki, ki jasno pričajo o podnebnih spremembah, kot tudi podatki, ki vzbujajo dvom. Obravnavane so zgodovina znanosti o podnebnih spremembah, metode zbiranja in interpretiranja podatkov ter tudi obravnava in interpretacija vzpona popularnosti te tematike. Posledice globalnega segrevanja, ki se v obliki apokaliptičnih napovedi tako pogosto pojavljajo v medijih, so obravnavane z znanstveno treznostjo, ki namesto retorike izrednih razmer narekuje razmislek o stopnjah tveganja za posamezne regije in države, mogočih preventivnih ukrepih ter stroških in učinkovitosti posameznih rešitev. Predstavljene so tudi najpomembnejše inštitucije, interesi posameznih držav in gospodarskih sektorjev, razlogi za konflikte med skupinami držav, tehnološki napredek na področju obnovljivih virov in raziskave hitrih tehnoloških rešitev. Zanimiva je tudi analiza človeških značajev in povezava teh značajev z različnimi pogledi na problem globalnega segrevanja, pri čemer je izpostavljeno, da tudi znanstvenike pri raziskavah in interpretacijah ravno tako vodijo njihove značajske lastnosti.

Kratka 3
ISBN: 978-961-6174-96-1
Ljubljana,
, 183 str.

Nakupovalna košarica

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping