Ljubezen kot strast

H kodiranju intimnosti
Naslov izvirnika: Liebe als Passion
Prevedel:
Jure Simoniti
Uredil:
Jure Simoniti
Spremna beseda:
Jure Simoniti
Zbirka:
Področja: ,

Cena:

15,00

Ljubezen kot strast je razprava o semantiki »ljubezni«, ki združuje dva različna teoretska pristopa, pristop sociologije vednosti, ki se ukvarja z prehodom iz tradicionalnih v moderne družbene oblike, ter pristop obče teorije simbolno generaliziranih medijev komunikacije. Ljubezen zato ni obravnavana kot čustvo, temveč kot simbolni kod, ki pokaže, kako sta čutenje in delovanje v intimnih odnosih vezana na kulturne imperative. Ljubezenska semantika je prikazana prek štiristoletne historične preobrazbe semantičnih kodov od 17. stoletja pa do danes skozi tri stopnje: od idealizacije prek paradoksizacije do današnje problemske usmerjenosti.

Sistemska teorija Niklasa Luhmanna (1927-1998) je ena največjih teorij 20. stoletja, primerljiva s Freudovo psihoanalizo, Heideggerjevo ontologijo in francoskim strukturalizmom. V slovenskem prostoru je večinoma nepoznana in skorajda neprevedena. Prevod Ljubezni kot strasti, ki sicer ne sodi med Luhmannove »sistemske« tekste, je pa ena njegovih najslavnejših in najbolj priljubljenih razprav, bi lahko markiral vstop Luhmannove misli v slovenski prostor, vzpodbudil tudi prevode njegovih velikih »sistemskih« besedil ter tako začel zapolnjevati to veliko luknjo v slovenski prevodni literaturi.

MEDIJSKI ODZIVI:
http://www.bukla.si/?action=books&book_id=6869
– RŠ, Teorema, Mateja Kurir, 8.5.2012
http://www.radiostudent.si/kultura/teorema/ljubezen-v-sistemu-niklasa-luhmanna-0

TD 53
ISBN: 978-961-260-046-4
Ljubljana,
, 254 str.

Nakupovalna košarica

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping