Trpeti zaradi nedoločnosti

Reaktualizacija Heglove Pravne filozofije
Naslov izvirnika: Laiden an Unbestimmtheit. Eine Reaktualisierung der Hegelschen Rechtsphilosophie
Prevedel in spremno besedo napisal:
Jure Simoniti
Strokovni pregled:
Zdravko Kobe
Zbirka:
Področja:

Cena:

8,00

Cilj knjige Trpeti zaradi nedoločnosti je skromen in obenem izjemno ambiciozen. Po eni strani skuša podati zgolj jasno in razmeroma razumljivo predstavitev Heglove Filozofije prava, ki je kljub splošni porasti zanimanja za Heglovo filozofijo ostala nekako v senci. Toda hkrati Honneth prepričljivo dokazuje, da nam ravno Heglova praktična filozofija ponuja bogato konceptualno orodje za analizo sodobne družbe in njenega posameznika. V tej zvezi so pomembni zlasti razdelava problematike pozitivnosti moralnega subjekta in njegove nujne intersubjektivne določenosti ter nazadnje utemeljitev potrebe po obstoju dimenzije občega. Seveda pa reaktualizacija zahteva tudi nekatere prilagoditve, meni Hoonneth, predvsem na področju nravnosti, ki da je pri Heglu po nepotrebnem mišljena v strogo institucionalnih okvirih.

Knjiga je natančen uvod v Heglovo praktično filozofijo in kot taka zapolnjuje zelo očitno luknjo v slovenski produkciji na tem področju, ki je toliko bolj nenavadna glede na razširjenost Kantove praktične filozofije.

Axel Honneth, nemški filozof in sociolog, je poleg Jürgena Habermasa najvidnejši predstavnik t. i. kritične teorije družbe in od leta 2001 tudi direktor slovitega Inštituta za socialne raziskave. Njegovo delo bi lahko opredelili kot nadaljevanje metodološke zastavitve frankfurtske šole, ki poskuša biti na ravni časa in se je pripravljena učiti tudi od nekaterih drugih sodobnih pristopov, ki se posvečajo vprašanjem oblasti, pravičnosti in moralnosti. Napisal je celo vrsto mednarodno odmevnih knjig, med njimi Kritik der Macht (1985), Kampf um Anerkennung, (1992, v navezavi na zgodnjega Hegla tu razvije splošno teorijo pripoznavanja), Das Andere der Gerechtigkeit (2000), Verdinglichung (2005).

Krt 144
ISBN: 978-961-260-001-3
Ljubljana,
, 121 str.

Nakupovalna košarica

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping