Filozofija prava

Zelo kratek uvod
Naslov izvirnika: Philosophy of Law. A Very Short Introduction. Second edition
Prevedel:
Andrej Adam
Urednik:
Marjan Šimenc
Zbirka:
Področja: , ,

Cena:

Original price was: 14,00€.Current price is: 11,20€.

Filozofija prava raziskuje koncept prava in njegovo vlogo v družbi, analizira njegov pomen ter razmerje do univerzalnih vprašanj pravičnosti, pravic in moralnosti. Avtor se ukvarja tudi s pomenom pravosodnega sistema, ter prakso sodišč, odvetnikov in sodnikov. Pri tem razkrije zapleteno naravo filozofije prava in ponudi zanesljivi vodnik po njenih osrednjih vprašanjih. Knjiga predstavi vzpon teorije naravnega prava, ki zagovarja notranjo vez med moralo in pravom v antiki in njen zaton v novem veku, predvsem s Humom in pravnim pozitivizmom. Ta v svojih zgodnjih oblikah pravo misli v skladu z modelom ukaza, v modernejših (Hart, Kelsen) pa se od te podobe oddalji, a ohrani zanikanje vezi med zakonom in moralo ter povezavo zakona z ukazom suverena. Avtor podrobno obravnava tudi koncepta pravice in pravičnosti, razišče poglede Durkheima, Webra, Marxa, Habermasa in Foucaulta na vlogo prava v družbi in predstavi spekter kritike prava v 20. stoletju.

Raymond Wacks je zaslužni profesor prava in pravne teorije. Ukvarja se s pravno teorijo, vprašanji zasebnosti in človekovimi pravicami. Objavil je številne knjige in članke o različnih vidikih prava, med drugim Understanding Jurisprudence. An Introduction to Legal Theory, 2012, Law. A Very Short Introduction, 2008 in v slovenščino prevedeno delo Zasebnost. Zelo kratek uvod, Krtina, 2018, ki je izšlo v zbirki Kratka.

Kratka 41
ISBN: 978-961-260-149-2
Ljubljana,
, 166 str.

Nakupovalna košarica

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping