Smisel življenja

Zelo kratek uvod
Naslov izvirnika: The Meaning of Life. A very short introduction
Prevedel:
Miha Marek
Uredil:
Marjan Šimenc
Zbirka:

Cena:

8,00

Vprašanje po smislu življenja je moč jemati bodisi kot temeljno filozofsko vprašanje bodisi kot nesmisel. Terry Eagleton, eden bolj uveljavljenih literarnih teoretikov in trenutno profesor na Univerzi Lancaster (VB), svoje delo zastavi z izčrpno analizo samega pojma smisla. Ob premisleku o kulturno-zgodovinskem pomenu vprašanja smisla za človeško življenje pretresa konkretne religiozne, filozofske in kulturne odgovore nanj in se pri tem obrača na mislece od Joba in Shakespeara do Schopenhauerja, Becketta idr. Osrednja Eagletonova skrb pa je vseskozi naša sodobnost: kako je danes še mogoče odgovarjati na vprašanje o smislu življenja, če jemljemo v zakup domnevno izgubo vseh nekdaj trdno utemeljenih smislov, ki naj bi nas prizadela v moderni dobi? Eagleton podvomi o splošno sprejeti misli, da je vsak smisel, ki ga dajemo življenju, lahko zgolj individualen, in postmodernističnemu opevanju sveta, ki naj bi se odrešil potrebe po kolektivnem smislu, zoperstavi svojo vizijo smisla kot skupne utopije človeštva.

Eagletonovo misel odlikuje zdrava mera odločne (z Marxom podprte) kritičnosti, ki ne pristaja na konvencionalne ideje »postmoderne« misli. Zato Eagletonova knjiga predstavlja ne le trezno in svežo analizo nekega stereotipnega filozofskega vprašanja, temveč tudi virtuozen in duhovit primer kulturne kritike.

Kratka 8
ISBN: 978-961-260-016-7
Ljubljana,
, 128 str.

Nakupovalna košarica

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping