Patriarcha

Obramba naravne oblasti kraljev pred nenaravno svobodo ljudstva s teološkimi, racionalnimi, zgodovinskimi in pravnimi argumenti
Naslov izvirnika: Patriarcha
Prevedla:
Zdenka Erbežnik
Spremna beseda in strokovni pregled:
Luka Omladič

Cena:

8,00

Sir Robert Filmer (1588-1653) je eden najpomembnejših angleških klasičnih političnih filozofov. Politični traktat Patriarcha, njegovo glavno delo, je bilo prvič posthumno objavljeno leta 1680 in je vzbudilo pozornost Johna Lockea, ki je takrat pisal o politiki. Patriarcha je tako postavljen v izhodišče kritike v njegovi prvi Razpravi o vladavini. Čeprav se je s tem Filmer v glavni tok zgodovine politične filozofije nekoliko nesrečno zapisal predvsem kot objekt kritike – Locke njegovo teorijo o božanski pravici vladarjev zoperstavlja svoji kontraktualistični teoriji oblasti – , je v zadnjem času naraslo zanimanje tudi za Filmerja samega kot zanimivega, četudi spregledanega, avtorja.

Glavni argument Patriarcha leži v Filmerjevi trditvi, da sta po svojem bistvu država in družina enaki. Prvi človek (Adam) je imel očetovsko oblast nad svojimi otroki in posledično, kot družinski patriarh, tudi nad otroki svojih otrok; ko je umrl, je pravica prešla na njegovega naslednika. Ta družina je bila v pravem smislu prva država in očetovski model oblasti izvoren – od tod, po prehajanju Adamovega nasledstva, izvira božanska pravica vladarja kot Adamovega dediča do oblasti.

Filmerjeva teorija se po eni strani sicer kaže kot odraz patriarhalne družbene strukture predmoderne Evrope, istočasno pa njena argumentacija proti suverenosti ljudstva včasih razkrije določene šibke točke teorije demokracije, ki so bile po njenem triumfu v politični teoriji spregledane.

TD 38
ISBN: 978-961-260-005-1
Ljubljana,
, 103 str.

Nakupovalna košarica

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping