Toleranca

Pluralistični predlog
Naslov izvirnika: La Tolleranza
Prevedel:
Tone Dolgan
Uredil:
Igor Pribac
Zbirka:
Področja: , ,

Cena:

8,00

Kar presenetljivo je, kako pogosto se v sodobnem liberalno demokratičnem svetu sklicujemo na toleranco kot hrbtno stran osebne moralne avtonomije, in kako redko je ta domnevna krepost predmet resne analize. Knjiga Toleranca. Pluralistični predlog bralcu pokaže, da je ta domnevno nesporna, celo samoumevna moralna krepost v prizmi moralne ter socialno in politično filozofske analize, kompleksen koncept, ki ga je potrebno notranje členiti, pri čemer vse oblike in utemeljitve strpnega vedenja v liberalno demokratični družbi ne morejo biti enako zaželene. Koncept verske in kasneje vrednotne tolerance, ki je dediščina evropskega razsvetljenstva, avtorica analizira v kontekstu sodobnih liberalno demokratičnih družb, ki priznavajo vrednotni pluralizem. Pri tem toleranco kot zavestno vzdržnost pred poseganjem v moralno avtonomijo drugega razločuje od ravnodušnosti in sprijaznjenosti. Poleg tega razločuje tudi med liberalno in neliberalno toleranco, med toleranco kot intrinzično in kot instumentalno vrednoto in ponudi tudi nekatere premisleke tolerance kot pripoznavanja izključenih identitet.

Anna Elisabetta Galeotti je redna profesorica za politično filozofijo na Filozofski fakulteti Università del Piemonte Orientale v Vercelliju. Ukvarja se s filozofijo družbenih ved, normativno politično filozofijo, toleranco in multikulturalizmom ter problemi politične psihologije.

TD 43
ISBN: 978-961-260-017-4
Ljubljana,
, 199 str.

Nakupovalna košarica

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping